33143 026

تور آنتالیا – 29 مهر ماه

0

قیمت
از5,290,000 تومان
قیمت
از5,290,000 تومان
افزودن به لیست دلخواه

افزودن آیتم به علاقه مندی ها نیازمند یک حساب کاربری است

5165
اقامت
7 روز
تاریخ رفت
29 مهر ماه
معراج
هتل
3+4+5

پکیج‌ها و قیمت تور آنتالیا

HIMEROS BEACH HOTEL
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
6,113,000 تومان
قیمت یک تخته
8,969,000 تومان
کودک با تخت
6,016,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
SUITE LAGUNA
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
5,290,000 تومان
قیمت یک تخته
8,146,000 تومان
کودک با تخت
5,865,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
RIOS HOTEL
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
6,449,000 تومان
قیمت یک تخته
8,801,000 تومان
کودک با تخت
7,360,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
RIOS LATTE
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
6,953,000 تومان
قیمت یک تخته
9,641,000 تومان
کودک با تخت
7,528,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
MELODI HOTEL
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
5,790,000 تومان
قیمت یک تخته
7,968,000 تومان
کودک با تخت
6,335,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
LARA HADRIANUS
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
7,625,000 تومان
قیمت یک تخته
9,809,000 تومان
کودک با تخت
7,360,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
Palmet Resort Kiris
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
9,593,000 تومان
قیمت یک تخته
15,137,000 تومان
کودک با تخت
7,960,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
ARMAS LARA
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
9,989,000 تومان
قیمت یک تخته
15,533,000 تومان
کودک با تخت
11,326,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
Lara Palace
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
5,800,000 تومان
قیمت یک تخته
7,480,000 تومان
کودک با تخت
6,543,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
MONNA ROZA GARDEN
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
10,187,000 تومان
قیمت یک تخته
15,137,000 تومان
کودک با تخت
9,940,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
DAIMA BIZ
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
11,375,000 تومان
قیمت یک تخته
17,117,000 تومان
کودک با تخت
9,940,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
Palmet Beach Resort
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
11,573,000 تومان
قیمت یک تخته
19,493,000 تومان
کودک با تخت
9,940,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
SENSITIVE PREMIUM
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
12,959,000 تومان
قیمت یک تخته
17,909,000 تومان
کودک با تخت
10,930,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
ADONIS HOTEL
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
13,355,000 تومان
قیمت یک تخته
18,503,000 تومان
کودک با تخت
13,108,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
WIND OF LARA
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
13,355,000 تومان
قیمت یک تخته
21,473,000 تومان
کودک با تخت
9,940,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
LARA FAMILY CLUB
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
13,751,000 تومان
قیمت یک تخته
19,097,000 تومان
کودک با تخت
14,494,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
TRANSATLANTIK RESORT
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
13,949,000 تومان
قیمت یک تخته
19,295,000 تومان
کودک با تخت
14,692,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
GRAND PARK LARA
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
14,147,000 تومان
قیمت یک تخته
20,681,000 تومان
کودک با تخت
14,098,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
RAMADA RESORT LARA
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
14,345,000 تومان
قیمت یک تخته
19,889,000 تومان
کودک با تخت
14,890,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
Aydinbey Famous Resort
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
14,543,000 تومان
قیمت یک تخته
25,037,000 تومان
کودک با تخت
10,930,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
IMPERIAL SUNLAND
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
14,543,000 تومان
قیمت یک تخته
25,829,000 تومان
کودک با تخت
14,296,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
CRYSTAL WATERWORLD
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
17,117,000 تومان
قیمت یک تخته
30,977,000 تومان
کودک با تخت
18,058,000 تومان
کودک بدون تخت
1,089,000 تومان
VENEZIA
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
20,057,000 تومان
قیمت یک تخته
32,993,000 تومان
کودک با تخت
20,128,000 تومان
کودک بدون تخت
1,089,000 تومان
MIRACLE RESORT
/ALL

All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان به صورت 12 ساعته

قیمت دو تخته
20,087,000 تومان
قیمت یک تخته
32,759,000 تومان
کودک با تخت
15,880,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
ASTERIA KREMLIN PALACE
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
21,275,000 تومان
قیمت یک تخته
32,165,000 تومان
کودک با تخت
21,028,000 تومان
کودک بدون تخت
1,089,000 تومان
TITANIC BEACH LARA
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
25,037,000 تومان
قیمت یک تخته
35,927,000 تومان
کودک با تخت
21,820,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
TITANIC DELUXE BELEK
/UALL

ULTERA All Inclusive: اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشیدنی های رایگان در طول 24 ساعت

قیمت دو تخته
26,027,000 تومان
قیمت یک تخته
37,511,000 تومان
کودک با تخت
21,820,000 تومان
کودک بدون تخت
موجود نیست
تاریخ رفت: 29 مهر ماه

اطلاعات تور

مدارک لازم:

  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور:

  • پرواز مستقیم به آنتالیا با پرواز پگاسوس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات:

  • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.
  • هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر می‌باشد.
  • نرخ کودک زیر 2 سال 990,000 می‌باشد.
اعلان ها