تور استانبول

تور استانبول 3 شب و 4 روز – قشم ایر

اقامت

3 شب

تاریخ رفت

خرداد ماه

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

شروع قیمت از 5,040,000 تومان

پکیج و قیمت تور 4 روزه استانبول

هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
عکس‌های هتلهتل Reydel
Reydel

سه ستاره

5,040,000تومان6,140,000تومان4,990,000تومان3,930,000تومان
عکس‌های هتلهتل Gorur Hotel
Gorur Hotel

سه ستاره

5,380,000تومان6,480,000تومان5,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Milan
Grand Milan

سه ستاره

5,810,000تومان6,960,000تومان5,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Birol
Birol

سه ستاره

5,950,000تومان6,960,000تومان5,950,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Neva Flats
Neva Flats

سه ستاره

6,190,000تومان8,110,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fide Istanbul
Fide Istanbul

سه ستاره

6,190,000تومان8,110,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Matiat Hotel
Matiat Hotel

چهار ستاره

6,190,000تومان7,150,000تومان5,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Bristol
Bristol

سه ستاره

6,190,000تومان8,110,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Monopol Hotel
Monopol Hotel

سه ستاره

6,190,000تومان8,110,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل All Inn
All Inn

چهار ستاره

6,480,000تومان8,690,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل New City
New City

چهار ستاره

6,670,000تومان9,070,000تومان5,710,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Atro
Atro

چهار ستاره

6,670,000تومان9,070,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Actuel Lİfe Hotel
Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

6,670,000تومان9,070,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cuento Hotel
Cuento Hotel

چهار ستاره

6,820,000تومان9,360,000تومان5,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Hilarium Hotel
Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

6,960,000تومان9,070,000تومان5,810,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Bluway Historical Hotel
Bluway Historical Hotel

چهار ستاره

6,960,000تومان9,650,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora
Dora

چهار ستاره

6,960,000تومان9,650,000تومان5,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Marmaray Yenikapi
Marmaray Yenikapi

چهار ستاره

7,010,000تومان9,750,000تومان5,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل White Monarch
White Monarch

چهار ستاره

7,150,000تومان10,030,000تومان5,710,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Tango Hotel İstanbul
The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

7,150,000تومان10,030,000تومان6,190,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Homelike Hotel
Homelike Hotel

چهار ستاره

7,150,000تومان10,030,000تومان7,150,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل City Center Istanbul Taksim Hotel
City Center Istanbul Taksim Hotel

چهار ستاره

7,160,000تومان10,040,000تومان5,740,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Pera Rose
Pera Rose

چهار ستاره

7,200,000تومان10,130,000تومان5,710,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa
Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

7,200,000تومان10,130,000تومان5,740,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tulip City
Tulip City

چهار ستاره

7,390,000تومان10,510,000تومان5,710,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Icon Hotel
Icon Hotel

چهار ستاره

7,390,000تومان10,510,000تومان5,710,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dedeman Hotel
Dedeman Hotel

پنج ستاره

7,440,000تومان10,610,000تومان5,810,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tulip Pera Hotel
Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

7,590,000تومان10,900,000تومان5,710,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Express
Taxim Express

چهار ستاره

7,730,000تومان11,190,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa
Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

7,780,000تومان11,280,000تومان6,190,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Adelmar Hotel
Adelmar Hotel

چهار ستاره

7,830,000تومان11,380,000تومان7,920,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Inntel
Inntel

چهار ستاره

7,870,000تومان11,470,000تومان5,910,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Halic Hotel
Grand Halic Hotel

چهار ستاره

7,920,000تومان11,570,000تومان5,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Lounge Hotel
Taxim Lounge Hotel

چهار ستاره

8,110,000تومان10,030,000تومان6,190,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Hotel De Pera
Grand Hotel De Pera

پنج ستاره

8,110,000تومان11,950,000تومان7,150,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tango Taksim
Tango Taksim

چهار ستاره

8,110,000تومان11,950,000تومان6,670,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Euro Plaza Hotel
Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

8,110,000تومان10,990,000تومان5,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Feronya Taksim
Feronya Taksim

چهار ستاره

8,110,000تومان11,950,000تومان5,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora Pera
Dora Pera

چهار ستاره

8,110,000تومان11,950,000تومان5,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Mercure Bomonti
Mercure Bomonti

پنج ستاره

8,130,000تومان11,990,000تومان5,840,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Palazzo Donizetti Hotel
Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

8,310,000تومان12,340,000تومان6,000,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Seminal Hotel Taksim
Seminal Hotel Taksim

چهار ستاره

8,380,000تومان12,480,000تومان5,400,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cher Taksim
Cher Taksim

پنج ستاره

8,500,000تومان12,720,000تومان6,190,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Clarion Hotel Golden Horn
Clarion Hotel Golden Horn

پنج ستاره

8,590,000تومان12,910,000تومان5,710,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Surmeli
Surmeli

پنج ستاره

8,590,000تومان12,910,000تومان5,810,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Taksim Square
Nova Plaza Taksim Square

چهار ستاره

8,620,000تومان12,970,000تومان7,200,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Park
Nova Plaza Park

چهار ستاره

8,620,000تومان12,970,000تومان7,200,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Cevahir
Grand Cevahir

پنج ستاره

8,830,000تومان12,430,000تومان5,810,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Riva Hotel Taksim
Riva Hotel Taksim

چهار ستاره

8,860,000تومان13,450,000تومان6,720,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taksim Gonen Hotel
Taksim Gonen Hotel

چهار ستاره

8,960,000تومان13,650,000تومان6,620,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Oztanik Hotel
Grand Oztanik Hotel

چهار ستاره

9,160,000تومان14,040,000تومان6,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Avantgarde Hotel Taksim
Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

9,260,000تومان14,240,000تومان6,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Central Palace Hotel Taksim
The Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

9,360,000تومان14,450,000تومان5,710,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Golden Age Hotel
Golden Age Hotel

چهار ستاره

9,450,000تومان14,630,000تومان6,720,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Lamartin
Lamartin

چهار ستاره

9,550,000تومان14,830,000تومان5,710,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Crystal
Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

9,600,000تومان14,920,000تومان9,600,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taksim Square Hotel
Taksim Square Hotel

چهار ستاره

9,650,000تومان15,020,000تومان7,200,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Holiday Inn Istanbul Sisli
Holiday Inn Istanbul Sisli

چهار ستاره

9,740,000تومان15,210,000تومان7,200,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Elite World Prestige
Elite World Prestige

چهار ستاره

9,740,000تومان14,240,000تومان6,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Occidental
Occidental

چهار ستاره

10,130,000تومان15,410,000تومان7,300,000تومان4,420,000تومان
عکس‌های هتلهتل Artisan Mgallery
Artisan Mgallery

چهار ستاره

10,130,000تومان15,990,000تومان5,840,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Titanic City Hotel
Titanic City Hotel

چهار ستاره

10,180,000تومان15,110,000تومان6,230,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Peak Taksim
The Peak Taksim

پنج ستاره

10,510,000تومان15,790,000تومان7,150,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Elite World Hotel
Elite World Hotel

پنج ستاره

11,400,000تومان17,950,000تومان6,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Point Hotel Taksim
Point Hotel Taksim

پنج ستاره

12,090,000تومان18,920,000تومان7,200,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Barceló Istanbul
Barceló Istanbul

پنج ستاره

12,380,000تومان19,700,000تومان8,330,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fraser Palace
Fraser Palace

پنج ستاره

12,580,000تومان21,850,000تومان7,300,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Hilton Bomonti
Hilton Bomonti

پنج ستاره

13,310,000تومان22,340,000تومان6,720,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Divan Hotel Taksim
Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

13,550,000تومان21,850,000تومان6,720,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Conrad Hotel Bosphorus
Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

15,500,000تومان26,830,000تومان5,740,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Hilton Hotel Bosphorus
Hilton Hotel Bosphorus

پنج ستاره

15,550,000تومان26,830,000تومان5,740,000تومان4,270,000تومان
عکس‌های هتلهتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)
Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

17,750,000تومان31,230,000تومان6,720,000تومان4,270,000تومان

اطلاعات تور

تاریخ رفت

خرداد ماه

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

3 شب

مدارک لازم

 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • کارت واکسن لاتین-تست PCR منفی 72 ساعت قبل از پرواز

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • گشت شهری همراه با نهار
 • بیمه مسافرتی
 • امکان استفاده از گشت های آپشنال

توضیحات

 • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
 • برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.
 • پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

مشاوره و رزرو این تور

021 91008111

هم‌اکنون پاسخگوی شما هستیم

تور استانبول

تصویر پکیج تور استانبول 3 شب و 4 روز – قشم ایر

تور 6 شب آنتالیا – 13 و 14 خرداد

شروع قیمت از 8,490,000تومان

تور 7 روزه مارماریس – 6 خرداد

شروع قیمت از 12,000,000تومان

تور 7 روزه بدروم – آتا

شروع قیمت از 10,580,000تومان

سایر تورهای پیشنهادی

از این تور بشنوید

تور مشهد هتل بین المللی قصر (زمینی و هوایی)