33143 026

تور استانبول 4 روزه – 7 بهمن

0

قیمت
از5,880,000 تومان
قیمت
از5,880,000 تومان
افزودن به لیست دلخواه

افزودن آیتم به علاقه مندی ها نیازمند یک حساب کاربری است

4046
اقامت
5 روز
تاریخ رفت
7 بهمن
ایران ایرتور
هتل
3+4+5

پکیج تور استانبول - 7 بهمن

Reydel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
5,880,000 تومان
قیمت یک تخته
6,410,000 تومان
کودک با تخت
4,892,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Maxwell Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
6,198,000 تومان
قیمت یک تخته
7,046,000 تومان
کودک با تخت
4,998,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Cuento Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
6,516,000 تومان
قیمت یک تخته
7,682,000 تومان
کودک با تخت
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Grand Milan
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
6,622,000 تومان
قیمت یک تخته
7,788,000 تومان
کودک با تخت
5,210,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Taksim Terrace
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
6,622,000 تومان
قیمت یک تخته
7,894,000 تومان
کودک با تخت
5,422,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
The Tango
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
6,622,000 تومان
قیمت یک تخته
7,894,000 تومان
کودک با تخت
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Cumbali Plaza
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
6,728,000 تومان
قیمت یک تخته
8,106,000 تومان
کودک با تخت
5,846,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Taxim Express
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
6,834,000 تومان
قیمت یک تخته
8,318,000 تومان
کودک با تخت
6,058,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
White Monarch Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
6,884,000 تومان
قیمت یک تخته
8,368,000 تومان
کودک با تخت
5,366,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Cartoon
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
7,096,000 تومان
قیمت یک تخته
8,792,000 تومان
کودک با تخت
5,472,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
City Center Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
7,192,000 تومان
قیمت یک تخته
8,984,000 تومان
کودک با تخت
5,864,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Nova Plaza Square
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
7,448,000 تومان
قیمت یک تخته
9,496,000 تومان
کودک با تخت
6,248,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Kervansaray Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
7,448,000 تومان
قیمت یک تخته
9,496,000 تومان
کودک با تخت
5,736,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
The Peak Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
7,576,000 تومان
قیمت یک تخته
9,752,000 تومان
کودک با تخت
6,376,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Taxim Lounge Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
7,626,000 تومان
قیمت یک تخته
9,852,000 تومان
کودک با تخت
6,320,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Nova Plaza Park
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
7,704,000 تومان
قیمت یک تخته
10,008,000 تومان
کودک با تخت
6,504,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Ramada Hotel & Suites Merter
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
7,732,000 تومان
قیمت یک تخته
10,064,000 تومان
کودک با تخت
5,896,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Grand Oztanik Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
7,960,000 تومان
قیمت یک تخته
10,520,000 تومان
کودک با تخت
6,760,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
The Central Palace Hotel Taksim
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,088,000 تومان
قیمت یک تخته
10,648,000 تومان
کودک با تخت
7,016,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Konak Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,088,000 تومان
قیمت یک تخته
11,288,000 تومان
کودک با تخت
6,760,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Titanic City Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,216,000 تومان
قیمت یک تخته
13,848,000 تومان
کودک با تخت
8,424,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Taksim Gönen Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,600,000 تومان
قیمت یک تخته
11,800,000 تومان
کودک با تخت
6,760,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Golden Age Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,728,000 تومان
قیمت یک تخته
11,288,000 تومان
کودک با تخت
7,144,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Taksim Square Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,728,000 تومان
قیمت یک تخته
12,056,000 تومان
کودک با تخت
6,120,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Mercure Bomonti
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,984,000 تومان
قیمت یک تخته
12,696,000 تومان
کودک با تخت
5,736,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
holiday inn sisli
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,700,000 تومان
قیمت یک تخته
11,900,000 تومان
کودک با تخت
6,860,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Grand Cevahir
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,786,000 تومان
قیمت یک تخته
11,542,000 تومان
کودک با تخت
6,102,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Avantgarde Taksim Square
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
9,112,000 تومان
قیمت یک تخته
12,696,000 تومان
کودک با تخت
6,760,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Avantgarde Taksim Square
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
9,112,000 تومان
قیمت یک تخته
12,696,000 تومان
کودک با تخت
6,760,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
nova plaza pera
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,828,000 تومان
قیمت یک تخته
12,156,000 تومان
کودک با تخت
6,860,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Surmeli
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
8,998,000 تومان
قیمت یک تخته
12,496,000 تومان
کودک با تخت
7,480,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Point Hotel Taksim
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
9,368,000 تومان
قیمت یک تخته
13,336,000 تومان
کودک با تخت
8,040,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Elite World Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
10,108,000 تومان
قیمت یک تخته
13,436,000 تومان
کودک با تخت
7,500,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Hilton Bomonti Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
10,876,000 تومان
قیمت یک تخته
16,252,000 تومان
کودک با تخت
9,676,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Hilton Bosphorus Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
11,004,000 تومان
قیمت یک تخته
16,508,000 تومان
کودک با تخت
7,500,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Barceló Istanbul
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
11,388,000 تومان
قیمت یک تخته
17,276,000 تومان
کودک با تخت
10,188,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Grand Hyatt
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
11,516,000 تومان
قیمت یک تخته
17,532,000 تومان
کودک با تخت
9,420,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
Conrad Hotel Bosphorus
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
12,156,000 تومان
قیمت یک تخته
18,812,000 تومان
کودک با تخت
6,476,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
CVK Park Bosphorus Hotel
/BB

Bed & Breakfast: اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه در روز

قیمت دو تخته
13,180,000 تومان
قیمت یک تخته
20,860,000 تومان
کودک با تخت
8,140,000 تومان
کودک بدون تخت
880,000 تومان
تاریخ رفت: 7 بهمن

اطلاعات تور

مدارک لازم:

  • کارت ملی و شناسنامه

خدمات تور:

  • صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت هواپیما
  • ترانسفر استقبال

توضیحات:

  • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال و زیر 2 سال تماس حاصل فرمایید.
  • هزینه تور برای کودک بالای 5 سال کامل محاسبه می‌شود.
اعلان ها