تور استانبول

تور استانبول 3 شب و 4 روز – ایران ایرتور

اقامت

3 شب

تاریخ رفت

خرداد ماه

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

شروع قیمت از 5,410,000 تومان

پکیج و قیمت تور 4 روزه استانبول

هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
عکس‌های هتلهتل Gorur Hotel
Gorur Hotel

سه ستاره

5,410,000تومان6,510,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Reydel
Reydel

سه ستاره

5,410,000تومان6,510,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Milan
Grand Milan

سه ستاره

5,840,000تومان6,990,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Birol
Birol

سه ستاره

5,980,000تومان6,990,000تومان5,980,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Bristol
Bristol

سه ستاره

6,220,000تومان8,140,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Matiat Hotel
Matiat Hotel

چهار ستاره

6,220,000تومان7,180,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Neva Flats
Neva Flats

سه ستاره

6,220,000تومان8,140,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fide Istanbul
Fide Istanbul

سه ستاره

6,220,000تومان8,140,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Monopol Hotel
Monopol Hotel

سه ستاره

6,220,000تومان8,140,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل All Inn
All Inn

چهار ستاره

6,510,000تومان8,720,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل New City
New City

چهار ستاره

6,700,000تومان9,100,000تومان5,740,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Atro
Atro

چهار ستاره

6,700,000تومان9,100,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Actuel Lİfe Hotel
Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

6,700,000تومان9,100,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cuento Hotel
Cuento Hotel

چهار ستاره

6,850,000تومان9,390,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Bluway Historical Hotel
Bluway Historical Hotel

چهار ستاره

6,990,000تومان9,680,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Hilarium Hotel
Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

6,990,000تومان9,100,000تومان5,840,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora
Dora

چهار ستاره

6,990,000تومان9,680,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Marmaray Yenikapi
Marmaray Yenikapi

چهار ستاره

7,040,000تومان9,780,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل White Monarch
White Monarch

چهار ستاره

7,180,000تومان10,060,000تومان5,740,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Homelike Hotel
Homelike Hotel

چهار ستاره

7,180,000تومان10,060,000تومان7,180,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Tango Hotel İstanbul
The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

7,180,000تومان10,060,000تومان6,220,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل City Center Istanbul Taksim Hotel
City Center Istanbul Taksim Hotel

چهار ستاره

7,190,000تومان10,070,000تومان5,770,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Pera Rose
Pera Rose

چهار ستاره

7,230,000تومان10,160,000تومان5,740,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa
Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

7,230,000تومان10,160,000تومان5,770,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tulip City
Tulip City

چهار ستاره

7,420,000تومان10,540,000تومان5,740,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Icon Hotel
Icon Hotel

چهار ستاره

7,420,000تومان10,540,000تومان5,740,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dedeman Hotel
Dedeman Hotel

پنج ستاره

7,470,000تومان10,640,000تومان5,840,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tulip Pera Hotel
Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

7,620,000تومان10,930,000تومان5,740,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Express
Taxim Express

چهار ستاره

7,760,000تومان11,220,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa
Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

7,810,000تومان11,310,000تومان6,220,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Adelmar Hotel
Adelmar Hotel

چهار ستاره

7,860,000تومان11,410,000تومان7,950,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Inntel
Inntel

چهار ستاره

7,900,000تومان11,500,000تومان5,940,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Halic Hotel
Grand Halic Hotel

چهار ستاره

7,950,000تومان11,600,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tango Taksim
Tango Taksim

چهار ستاره

8,140,000تومان11,980,000تومان6,700,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Hotel De Pera
Grand Hotel De Pera

پنج ستاره

8,140,000تومان11,980,000تومان7,180,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Lounge Hotel
Taxim Lounge Hotel

چهار ستاره

8,140,000تومان10,060,000تومان6,220,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora Pera
Dora Pera

چهار ستاره

8,140,000تومان11,980,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Euro Plaza Hotel
Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

8,140,000تومان11,020,000تومان5,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Feronya Taksim
Feronya Taksim

چهار ستاره

8,140,000تومان11,980,000تومان5,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Mercure Bomonti
Mercure Bomonti

پنج ستاره

8,160,000تومان12,020,000تومان5,870,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Palazzo Donizetti Hotel
Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

8,340,000تومان12,370,000تومان6,030,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Seminal Hotel Taksim
Seminal Hotel Taksim

چهار ستاره

8,410,000تومان12,510,000تومان5,430,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cher Taksim
Cher Taksim

پنج ستاره

8,530,000تومان12,750,000تومان6,220,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Clarion Hotel Golden Horn
Clarion Hotel Golden Horn

پنج ستاره

8,620,000تومان12,940,000تومان5,740,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Surmeli
Surmeli

پنج ستاره

8,620,000تومان12,940,000تومان5,840,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Park
Nova Plaza Park

چهار ستاره

8,650,000تومان13,000,000تومان7,230,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Taksim Square
Nova Plaza Taksim Square

چهار ستاره

8,650,000تومان13,000,000تومان7,230,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Cevahir
Grand Cevahir

پنج ستاره

8,860,000تومان12,460,000تومان5,840,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Riva Hotel Taksim
Riva Hotel Taksim

چهار ستاره

8,890,000تومان13,480,000تومان6,750,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taksim Gonen Hotel
Taksim Gonen Hotel

چهار ستاره

8,990,000تومان13,680,000تومان6,650,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Oztanik Hotel
Grand Oztanik Hotel

چهار ستاره

9,190,000تومان14,070,000تومان6,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Avantgarde Hotel Taksim
Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

9,290,000تومان14,270,000تومان6,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Central Palace Hotel Taksim
The Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

9,390,000تومان14,480,000تومان5,740,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Golden Age Hotel
Golden Age Hotel

چهار ستاره

9,480,000تومان14,660,000تومان6,750,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Lamartin
Lamartin

چهار ستاره

9,580,000تومان14,860,000تومان5,740,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Crystal
Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

9,630,000تومان14,950,000تومان9,630,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taksim Square Hotel
Taksim Square Hotel

چهار ستاره

9,680,000تومان15,050,000تومان7,230,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Elite World Prestige
Elite World Prestige

چهار ستاره

9,770,000تومان14,270,000تومان6,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Holiday Inn Istanbul Sisli
Holiday Inn Istanbul Sisli

چهار ستاره

9,770,000تومان15,240,000تومان7,230,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Occidental
Occidental

چهار ستاره

10,160,000تومان15,440,000تومان7,330,000تومان4,450,000تومان
عکس‌های هتلهتل Artisan Mgallery
Artisan Mgallery

چهار ستاره

10,160,000تومان16,020,000تومان5,870,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Titanic City Hotel
Titanic City Hotel

چهار ستاره

10,210,000تومان15,140,000تومان6,260,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Peak Taksim
The Peak Taksim

پنج ستاره

10,540,000تومان15,820,000تومان7,180,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Elite World Hotel
Elite World Hotel

پنج ستاره

11,430,000تومان17,980,000تومان6,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Point Hotel Taksim
Point Hotel Taksim

پنج ستاره

12,120,000تومان18,950,000تومان7,230,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Barceló Istanbul
Barceló Istanbul

پنج ستاره

12,410,000تومان19,730,000تومان8,360,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fraser Palace
Fraser Palace

پنج ستاره

12,610,000تومان21,880,000تومان7,330,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Hilton Bomonti
Hilton Bomonti

پنج ستاره

13,340,000تومان22,370,000تومان6,750,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Divan Hotel Taksim
Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

13,580,000تومان21,880,000تومان6,750,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Conrad Hotel Bosphorus
Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

15,530,000تومان26,860,000تومان5,770,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Hilton Hotel Bosphorus
Hilton Hotel Bosphorus

پنج ستاره

15,580,000تومان26,860,000تومان5,770,000تومان4,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)
Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

17,780,000تومان31,260,000تومان6,750,000تومان4,300,000تومان

اطلاعات تور

تاریخ رفت

خرداد ماه

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

3 شب

مدارک لازم

 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • کارت واکسن لاتین-تست PCR منفی 72 ساعت قبل از پرواز

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • گشت شهری همراه با نهار
 • بیمه مسافرتی
 • امکان استفاده از گشت های آپشنال

توضیحات

 • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
 • پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.
 • برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.

مشاوره و رزرو این تور

021 91008111

هم‌اکنون پاسخگوی شما هستیم

تور استانبول

تصویر پکیج تور استانبول 3 شب و 4 روز – ایران ایرتور

تور 6 شب آنتالیا – 13 و 14 خرداد

شروع قیمت از 8,490,000تومان

تور 7 روزه مارماریس – 6 خرداد

شروع قیمت از 12,000,000تومان

تور 7 روزه بدروم – آتا

شروع قیمت از 10,580,000تومان

سایر تورهای پیشنهادی

از این تور بشنوید

تور مشهد هتل بین المللی قصر (زمینی و هوایی)