تور استانبول

تور استانبول 3 شب و 4 روز – ایران ایرتور

اقامت

3 شب

تاریخ رفت

خرداد ماه

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

شروع قیمت از 14,550,000 تومان

پکیج و قیمت تور 4 روزه استانبول

هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
عکس‌های هتلهتل All Inn
هتل All Inn

سه ستاره

14,550,000تومان16,890,000تومان13,770,000تومان12,200,000تومان
عکس‌های هتلهتل Atro
هتل Atro

چهار ستاره

14,650,000تومان16,990,000تومان13,870,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Maxwell
هتل Maxwell

سه ستاره

14,810,000تومان17,310,000تومان13,870,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Kaya Madrid Hotel
هتل Kaya Madrid Hotel

سه ستاره

14,810,000تومان17,310,000تومان14,020,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Reydel
هتل Reydel

سه ستاره

14,940,000تومان17,680,000تومان13,770,000تومان12,200,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fide Istanbul
هتل Fide Istanbul

سه ستاره

14,940,000تومان17,680,000تومان13,770,000تومان12,200,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Milan
هتل Grand Milan

سه ستاره

14,940,000تومان17,680,000تومان13,770,000تومان12,200,000تومان
عکس‌های هتلهتل Neva Flats
هتل Neva Flats

سه ستاره

15,120,000تومان17,930,000تومان13,870,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Emmy Hotel Taksim
هتل Emmy Hotel Taksim

سه ستاره

15,170,000تومان18,140,000تومان13,770,000تومان12,200,000تومان
عکس‌های هتلهتل Bristol
هتل Bristol

سه ستاره

15,270,000تومان18,240,000تومان14,020,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Monopol Hotel
هتل Monopol Hotel

سه ستاره

15,270,000تومان18,240,000تومان14,020,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Oriella
هتل Oriella

سه ستاره

15,270,000تومان18,240,000تومان14,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Birol
هتل Birol

سه ستاره

15,410,000تومان17,210,000تومان15,410,000تومان12,200,000تومان
عکس‌های هتلهتل Silviya
هتل Silviya

سه ستاره

15,590,000تومان17,150,000تومان14,020,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Euro Plaza Hotel
هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

15,670,000تومان19,030,000تومان15,430,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora
هتل Dora

چهار ستاره

16,060,000تومان19,810,000تومان14,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa
هتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

16,060,000تومان19,810,000تومان14,650,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Actuel Lİfe Hotel
هتل Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

16,060,000تومان19,810,000تومان14,650,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Pera Rose
هتل Pera Rose

چهار ستاره

16,060,000تومان19,810,000تومان14,020,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل City Center Istanbul Taksim Hotel
هتل City Center Istanbul Taksim Hotel

چهار ستاره

16,160,000تومان20,010,000تومان13,980,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Park
هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

16,160,000تومان20,010,000تومان16,660,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa
هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

16,160,000تومان20,010,000تومان14,480,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tulip City
هتل Tulip City

چهار ستاره

16,210,000تومان20,120,000تومان14,020,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Prens Hotel
هتل Prens Hotel

سه ستاره

16,210,000تومان20,120,000تومان13,870,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Square
هتل Nova Plaza Square

چهار ستاره

16,240,000تومان20,180,000تومان15,660,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tulip Pera Hotel
هتل Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

16,370,000تومان20,430,000تومان14,020,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Halic Hotel
هتل Grand Halic Hotel

چهار ستاره

16,530,000تومان20,590,000تومان13,870,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Adelmar Hotel
هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

16,680,000تومان21,060,000تومان17,460,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Feronya Taksim
هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

16,680,000تومان20,900,000تومان14,810,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cuento Hotel
هتل Cuento Hotel

چهار ستاره

16,840,000تومان21,370,000تومان13,870,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Inntel
هتل Inntel

چهار ستاره

16,990,000تومان21,840,000تومان14,650,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل White Monarch
هتل White Monarch

چهار ستاره

17,150,000تومان22,000,000تومان13,870,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Hilarium Hotel
هتل Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

17,310,000تومان21,370,000تومان15,430,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Buke
هتل The Buke

چهار ستاره

17,460,000تومان22,460,000تومان15,120,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Espinas Taksim Hotel
هتل Espinas Taksim Hotel

سه ستاره

17,540,000تومان22,780,000تومان15,120,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taksim Hill
هتل Taksim Hill

چهار ستاره

17,830,000تومان23,200,000تومان13,980,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Metropolitan Hotels Taksim
هتل Metropolitan Hotels Taksim

چهار ستاره

17,830,000تومان23,360,000تومان14,990,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Premist Hotels Taksim
هتل Premist Hotels Taksim

چهار ستاره

17,830,000تومان23,360,000تومان13,980,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Orion (golden Park Taksim)
هتل Nova Plaza Orion (golden Park Taksim)

چهار ستاره

17,830,000تومان23,360,000تومان18,340,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taksim Hill
هتل Taksim Hill

چهار ستاره

17,830,000تومان23,200,000تومان13,980,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora Pera
هتل Dora Pera

چهار ستاره

17,850,000تومان23,400,000تومان16,990,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand De Pera
هتل Grand De Pera

چهار ستاره

17,930,000تومان23,400,000تومان16,210,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Express
هتل Taxim Express

چهار ستاره

18,010,000تومان23,710,000تومان14,650,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Central Palace Taksim
هتل Central Palace Taksim

چهار ستاره

18,090,000تومان23,870,000تومان14,810,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dedeman Hotel
هتل Dedeman Hotel

پنج ستاره

18,240,000تومان24,180,000تومان14,650,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Avantgarde Hotel Sisli
هتل Avantgarde Hotel Sisli

چهار ستاره

18,340,000تومان24,370,000تومان15,320,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Boutique
هتل Nova Plaza Boutique

چهار ستاره

18,420,000تومان24,540,000تومان15,660,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Elite World Prestige
هتل Elite World Prestige

چهار ستاره

18,500,000تومان23,700,000تومان14,820,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Golden Age Hotel
هتل Golden Age Hotel

چهار ستاره

18,500,000تومان24,540,000تومان15,820,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cher Taksim
هتل Cher Taksim

پنج ستاره

18,560,000تومان24,810,000تومان14,810,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Crowne Plaza Harbiye
هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

18,670,000تومان24,870,000تومان14,990,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Clarion Hotel Golden Horn
هتل Clarion Hotel Golden Horn

پنج ستاره

18,710,000تومان25,120,000تومان15,740,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Riva Hotel Taksim
هتل Riva Hotel Taksim

چهار ستاره

18,840,000تومان25,370,000تومان15,660,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Mercure Bomonti
هتل Mercure Bomonti

پنج ستاره

18,840,000تومان25,210,000تومان15,150,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Lounge Hotel
هتل Taxim Lounge Hotel

چهار ستاره

19,010,000تومان23,870,000تومان15,660,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Ramada Taksim
هتل Ramada Taksim

چهار ستاره

19,010,000تومان25,710,000تومان19,010,000تومان12,640,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Crystal
هتل Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

19,260,000تومان26,210,000تومان15,660,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Cevahir
هتل Grand Cevahir

پنج ستاره

19,650,000تومان25,430,000تومان14,650,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Avantgarde Hotel Taksim
هتل Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

19,680,000تومان27,050,000تومان15,660,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Artisan Mgallery
هتل Artisan Mgallery

چهار ستاره

19,840,000تومان27,380,000تومان16,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Occidental
هتل Occidental

چهار ستاره

20,010,000تومان27,380,000تومان16,830,000تومان12,560,000تومان
عکس‌های هتلهتل (arts Taksim (grand Oztanik Hotel
هتل (arts Taksim (grand Oztanik Hotel

چهار ستاره

20,350,000تومان27,380,000تومان16,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Lamartin
هتل Lamartin

چهار ستاره

20,430,000تومان28,560,000تومان20,430,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Avantgarde Hotel Levent
هتل Avantgarde Hotel Levent

پنج ستاره

20,680,000تومان29,060,000تومان16,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Elite World Hotel
هتل Elite World Hotel

پنج ستاره

20,680,000تومان28,220,000تومان16,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Titanic City Hotel
هتل Titanic City Hotel

چهار ستاره

21,520,000تومان30,740,000تومان17,330,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Richmond Istanbul
هتل Richmond Istanbul

چهار ستاره

21,690,000تومان30,900,000تومان17,330,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Titanic Port Hotel Bakirkoy
هتل Titanic Port Hotel Bakirkoy

پنج ستاره

22,360,000تومان30,740,000تومان17,330,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Barceló Istanbul
هتل Barceló Istanbul

پنج ستاره

22,360,000تومان32,080,000تومان17,330,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Hilton Istanbul Bakirkoy
هتل Hilton Istanbul Bakirkoy

پنج ستاره

22,860,000تومان33,250,000تومان13,980,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Zurich Hotel
هتل Zurich Hotel

چهار ستاره

23,200,000تومان34,090,000تومان16,660,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fraser Palace
هتل Fraser Palace

پنج ستاره

23,200,000تومان34,090,000تومان18,170,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Gezi Hotel Bosphorus, Istanbul, A Member Of Design Hotels
هتل Gezi Hotel Bosphorus, Istanbul, A Member Of Design Hotels

پنج ستاره

24,030,000تومان35,760,000تومان19,840,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Point Hotel Taksim
هتل Point Hotel Taksim

پنج ستاره

24,200,000تومان34,590,000تومان17,330,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Swissotel The Bosphorus
هتل Swissotel The Bosphorus

پنج ستاره

25,880,000تومان39,450,000تومان18,170,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Hilton Bosphorus
هتل Hilton Bosphorus

پنج ستاره

26,210,000تومان39,950,000تومان16,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Conrad Hotel Bosphorus
هتل Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

26,210,000تومان39,950,000تومان16,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)
هتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

28,890,000تومان45,480,000تومان16,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Divan Hotel Taksim
هتل Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

29,060,000تومان44,140,000تومان16,490,000تومان12,300,000تومان
عکس‌های هتلهتل Sofitel Taksim
هتل Sofitel Taksim

پنج ستاره

30,740,000تومان49,170,000تومان17,330,000تومان12,810,000تومان

اطلاعات تور

تاریخ رفت

خرداد ماه

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

3 شب

مدارک لازم

  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
  • کارت واکسن لاتین یا تست PCR منفی 72 ساعت قبل از پرواز

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت شهری همراه با ناهار
  • بیمه مسافرتی
  • امکان استفاده از گشت های آپشنال

توضیحات

  • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

مشاوره و رزرو این تور

021 91008111

هم‌اکنون پاسخگوی شما هستیم

تور استانبول

تور وان ویژه تعطیلات خرداد ماه

شروع قیمت از 5,600,000تومان

تور 6 روزه ترابزون + باتومی

شروع قیمت از 13,400,000تومان

تور وان آفر ویژه

شروع قیمت از 2,930,000تومان

سایر تورهای پیشنهادی

از این تور بشنوید

تور مشهد هتل بین المللی قصر (زمینی و هوایی)