تورهای لوکس شیراز - نهال گشت

تورهای لوکس شیراز

لیست تورهای لوکس شیراز

عنوان تور اقامت تاریخ رفت حمل و نقل قیمت

تور شیراز هتل آریو برزن (زمینی و هوایی)

3 روز آذر ماه 1,900,000

تور شیراز هتل شیرازیس (زمینی و هوایی)

3 روز آذر ماه 1,970,000

تور شیراز هتل کریم خان (زمینی و هوایی)

3 روز نیمه دوم آذر ماه 2,150,000

تور شیراز هتل پارس (زمینی و هوایی)

3 روز اول هفته ها 2,300,000

تور شیراز هتل الیزه (زمینی و هوایی)

3 روز اذر ماه 2,300,000

تور شیراز هتل چمران (زمینی و هوایی)

3 روز آذر ماه 2,700,000

تور شیراز هتل زندیه (زمینی و هوایی)

3 روز آذر ماه 2,900,000

تور شیراز هتل هما (زمینی و هوایی)

3 روز نیمه اول آذر ماه 3,000,000

تور شیراز هتل بزرگ (زمینی و هوایی)

3 روز آذر ماه 3,300,000

تور شیراز هوایی – لوکس

4 روز آذر ماه 4,300,000

از این تور بشنوید

تور مشهد هتل بین المللی قصر (زمینی و هوایی)