تورهای لوکس شیراز - نهال گشت

تورهای لوکس شیراز

لیست تورهای لوکس شیراز

عنوان تور اقامت تاریخ رفت حمل و نقل قیمت

تور شیراز هتل پارسیان (زمینی و هوایی)

3 روز 18 تیر 1,700,000

تور شیراز هتل کریم خان (زمینی و هوایی)

3 روز از 13 تیر تا 31 تیر 1,850,000

تور شیراز هتل الیزه (زمینی و هوایی)

3 روز تیرماه 1,850,000

تور شیراز هتل پارس (زمینی و هوایی)

3 روز از 17 تیر تا 30 تیر 1,950,000

تور شیراز هتل آریو برزن (زمینی و هوایی)

3 روز از 13 تیر تا 31 تیر 2,250,000

تور شیراز هتل هما (زمینی و هوایی)

3 روز 13 تیر 2,650,000

تور شیراز هتل بزرگ (زمینی و هوایی)

3 روز 13 تیر 2,850,000

تور شیراز هتل زندیه (زمینی و هوایی)

3 روز 15 تیر 3,300,000

تور شیراز هتل چمران (زمینی و هوایی)

3 روز 18 تیر 3,300,000

از این تور بشنوید

تور مشهد هتل بین المللی قصر (زمینی و هوایی)