تور مشهد

تور مشهد

پیشنهادات ویژه تور مشهد

بیش از 4 تور متفاوت
تور مشهد ویژه اربعین حسینی
تاریخ برگزاری
از 1 شهریور تا 5 شهریور
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
3,000,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد ویژه شهادت امام رضا(ع)
تور مشهد
تاریخ برگزاری
از 11 شهریور تا 16 شهریور
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
4,000,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد ویژه رحلت پیامبر اکرم (ص)
تور مشهد
تاریخ برگزاری
از 9 شهریور تا 13 شهریور
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
2,900,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد ویژه تاسوعا و عاشورا
تور مشهد محرم
تاریخ برگزاری
از 23 تیر تا 29 تیر
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
7,400,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور

تورهای مشهد با قطار 4 تخته

بیش از 5 تور متفاوت
تور مشهد با صبحانه قطار 4 تخته
تور مشهد
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

سیمرغ - 4 تخته

شروع قیمت از
2,070,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور ارزان مشهد با قطار 4 تخته
تور مشهد با قطار
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

سیمرغ - 4 تخته

شروع قیمت از
2,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد با قطار 4 تخته سروش
تاریخ برگزاری
از 1 مرداد تا 31 مرداد
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

سروش - 4 تخته

شروع قیمت از
2,850,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد با قطار 4 تخته آهو
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

آهو - 4 تخته

شروع قیمت از
3,000,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد با قطار 4 تخته نوین
تاریخ برگزاری
از 1 مرداد تا 31 مرداد
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

نوین - ۴ تخته

شروع قیمت از
3,100,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تورهای مشهد با قطار

تورهای مشهد با قطار 6 تخته

بیش از 4 تور متفاوت
تور ارزان مشهد با قطار 6 تخته
تور مشهد با قطار 6 تخته
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

پارسی - 6 تخته

شروع قیمت از
1,850,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد با قطار 6 تخته پارسی
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

پارسی - 6 تخته

شروع قیمت از
2,200,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد با قطار 6 تخته مهدیس
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

مهدیس - 6 تخته

شروع قیمت از
2,500,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد با قطار 6 تخته اپتیما
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

اپتیما - 6 تخته

شروع قیمت از
2,750,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تورهای مشهد با قطار

تورهای مشهد با هواپیما

بیش از 5 تور متفاوت
تور هوایی مشهد ارزان
تور مشهد هوایی لحظه آخری و ارزان
تاریخ برگزاری
از 29 تیر تا 31 تیر
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
4,190,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد با هواپیمایی فلای پرشیا
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

فلای پرشیا

شروع قیمت از
4,650,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد با هواپیمایی آوا ایر
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 شب
حمل و نقل

آوا ایر

شروع قیمت از
4,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور لوکس مشهد با هواپیما
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
5,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد با هواپیمایی کیش ایر
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 شب
حمل و نقل

کیش ایر

شروع قیمت از
8,980,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تورهای هوایی مشهد

تورهای مشهد از شهرهای مختلف زمینی

بیش از 5 تور متفاوت
تور مشهد از قم با قطار 4 تخته
تور مشهد از قم با قطار 4 تخته فدک
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
2,500,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد از تبریز
تور مشهد
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
3,100,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد از شیراز
تور مشهد
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
3,300,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد از زنجان با قطار 4 تخته
تور مشهد از زنجان با قطار 4 تخته فدک
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
3,400,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد از اصفهان
تور مشهد از اصفهان
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل

لوکس سپهر - 4 تخته

نوین - ۴ تخته

شروع قیمت از
3,400,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور

تورهای مشهد از شهرهای مختلف هوایی

بیش از 5 تور متفاوت
تور مشهد از اهواز (هوایی)
تور مشهد
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,600,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد از شیراز
تور مشهد
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,600,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد از اصفهان
تور مشهد از اصفهان
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,600,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد از تبریز
تور مشهد
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
7,400,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد از کیش
تور مشهد
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
7,500,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور

تور مشهد زمینی بر اساس هتل‌های محبوب

بیش از 6 تور متفاوت
تور زمینی مشهد هتل جواهر شرق
تور مشهد هتل جواهر شرق
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
3,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل نسیم
تور مشهد هتل نسیم
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
4,100,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد زمینی هتل بشری
تور مشهد هتل بشری
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
4,600,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل مدینه الرضا
تور مشهد هتل مدینه الرضا
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,300,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل مجلل درویشی
تور مشهد هتل درویشی
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,350,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل قصر طلایی
تور مشهد هتل قصر طلایی
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,500,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور

تور مشهد هوایی بر اساس هتل‌های محبوب

بیش از 4 تور متفاوت
تور هوایی مشهد هتل نسیم
تور مشهد هتل نسیم
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد هتل بشری
تور مشهد هتل بشری
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
7,000,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد هتل مدینه الرضا
تور مشهد هتل مدینه الرضا
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
8,600,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد از تهران هتل قصر طلایی
تور مشهد هتل قصر طلایی
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
9,300,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
جدیدترین پیشنهادها و اخبارتورها را در اینستاگرام مادنبال کنید اینستاگرام نهال گشت

راهنمای رزرو تور مشهد نهال گشت

خاص‌ترین مزیت رزرو تور مشهد از نهال گشت

ما قبل از سفر نکاتی را به شما می‌گوییم که حاصل تجربه مسافران دیگر است و باعث راحت‌ و ارزان شدن سفرتان می‌شود. به عنوان مثال خیلی از مسافران فکر می‌کنند که تور مشهد با قطار نسبت به تور هوایی مشهد به صرفه‌تر است. اما نمی‌دانند که برای زوج‌های ۲ نفره یا مسافران تنها که قصد رزرو کوپه دربست را در ایام پیک سفر دارند، تور هوایی به صرفه‌تر از تور مشهد زمینی تمام می‌شود. یا به عنوان مثالی دیگر، ما به مسافران سفر اولی هتل‌هایی را پیشنهاد می‌دهیم که به محض از خروج از آن بتوانند حرم مطهر را ببینند. در این صورت نیازی به جست و جوی حرم ندارند.

جدیدترین راه‌های سفر ارزان به مشهد

دیگر دوره تور مشهد هوایی لحظه آخری به سر رسیده است. همچنین اختلاف قیمت تور مشهد باقطار و هواپیما، به قدری کم شده که خیلی اوقات سفر با هواپیما به صرفه‌تر از قطار‌های ۵ ستاره تمام می‌شود. به همین دلیل برای کاهش هزینه‌های سفر باید راه‌های دیگری را امتحان کنید. رزرو زود هنگام تور مشهد، یکی از این راه‌هاست. یعنی ۳ الی ۴ هفته زودتر از تاریخ سفرتان، تور مشهد را بخرید تا با نوسان قیمت تورهای مشهد مواجه نشوید. همچنین برای سفر ارزان باید در روزهای اول هفته و روزهای عادی (بدون مناسبت مذهبی) اقدام به رزرو تور کنید که مسافران کمتری به مشهد می‌روند و احتمال ارزان بودن تورها بیشتر می‌شود. به غیر از زمان سفر، موقعیت هتل در مشهد نیز روی قیمت تور تاثیر می‌گذارد که در ادامه توضیح می‌دهیم. 

از کدام هتل‌ها سریع‌تر به حرم مطهر می‌رسید؟‌

هتل‌های متنوعی برای نزدیک بودن شما به حرم وجود دارد که توجه به جزئیات آن‌ها مهم است. به عنوان مثال برای این که بتوانید در تمام ساعات شبانه روز (مخصوصا شب‌های دیر وقت) به حرم رفت و آمد داشته باشید بهتر است در خیابان امام رضا (ع) هتل بگیرید. چرا که شلوغی دائم این خیابان باعث می‌شود در تمام ساعات، مسیر حرم را با امنیت طی کنید. (البته باید به موقعیت دقیق هتل در کوچه‌های فرعی خیابان امام رضا و فاصله آن با حرم دقت داشته باشید) اما در صورتی که سرعت رسیدن به ضریح امام رضا (ع) برای شما مهم‌تر باشد، هتل‌های خیابان شیرازی را پیشنهاد می‌دهیم. چرا که میان ورودی طوسی و ضریح امام رضا (ع) فقط صحن جمهوری قرار دارد و شما سریع به ضریح می‌رسید.

بهترین وسایل حمل و نقل برای هتل‌های دور از حرم

اتوبوس‌های BRT مشهد خیلی سریع و ارزان شما را از دور ترین نقاط شهر به نزدیکی حرم می‌رسانند. البته برای افراد کهنسال، سفر با اتوبوس را پیشنهاد نمی‌دهیم. افراد کهنسال می‌توانند در هتل‌های فلکه آب اقامت کنند که دسترسی راحتی به ورودی باب الرضا داشته باشند. چرا که ماشین زائر برهای برقی برای جا به جایی زائران، در این ورودی مستقر هستند و زائران را به نقطه مورد نظر در حرم می‌رسانند.

۲ نکته خیلی مهم درباره امکانات هتل‌ها در مشهد

 • اغلب هتل‌های مشهد فولبرد هستند و علاوه بر صبحانه، شام و ناهار نیز ارائه می‌دهند. اما شما قبل از رزرو باید به این نکته دقت کنید که در هتل‌های ۵ ستاره خرید غذا از رستوران‌های بیرون به صرفه‌تر است. اما در هتل‌های ۲ و ۳ ستاره، سرو غذا در رستوران هتل به صرفه‌ است. می‌توانید قبل از رزرو هتل ۵ ستاره با ناهار و شام، رستوران‌های اطراف هتل را از طریق نقشه گوگل ببینید و در بخش نظرات، بازخورد مردم نسبت به غذای رستوران و قیمت آن را بررسی کنید.
 • خیلی از هتل‌های مشهد سرویس رایگان به حرم دارند که مسافران را به حرم می‌رسانند. اما باید حواستان باشد که در هنگام بازگشت از حرم و بعد از گشت و گذار در بازار و جاهای دیدنی مشهد، باید خودتان به هتل بازگردید.

رزرو بهترین پروازها به مقصد مشهد

برای رزرو تور مشهد هوایی ارزان بهتر است با ایرلاین‌ ماهان سفر کنید که برنامه پروازی مشخصی دارد. در سفر با پروازهای ماهان می‌توانید از یک ماه قبل بلیت را با قیمت ثابت رزرو کنید. بلیت پرواز این ایرلاین‌ها به صورت سیستمی رزرو می‌شوند و قیمت پایین‌تری نسبت به پروازهای چارتر شده دارند. پروازهای زاگرس نیز جزو در دسترس‌ترین پروازهاست که هر روز به مشهد برگزار می‌‌شود. در صورتی که بلیط این پروازها را برای روزهای غیر تعطیل در اول هفته رزرو کنید به احتمال زیاد ارزان‌تر از روزهای آخر هفته خواهند بود.

تور مشهد از کدام شهرها برگزار می‌شود؟

تور مشهد را از تمام شهرهای ایران می‌توانید رزرو کنید. استان‌های دارای فرودگاه و ایستگاه راه آهن، قابلیت اجرای تورهوایی مشهد و تور مشهد با قطار را دارند. همچنین از شهرهای دارای پایانه اتوبوسرانی می‌توانید تور مشهد با اتوبوس را رزرو کنید.

مقایسه امکانات قطارها در مسیر مشهد

 • برای تور مشهد با قطار می‌توانید قطار ۵ ستاره چهار تخته، ۴ ستاره چهار تخته و شش تخته و قطار اتوبوسی رزرو کنید.
 • مدت زمان سفر با تمام قطارها برابر است و شما طی ۱۱ ساعت از تهران به مشهد می‌رسید.
 • به دلیل مدت زمان سفر، قطارها در ساعات شب یا صبح خیلی زود به طرف مشهد حرکت می‌کنند که در زمان تحویل اتاق، در هتل باشید.
 • در تمام قطارها می‌توانید غذا سفارش دهید.
 • تفاوت قطارهای ۵ ستاره با ۴ ستاره‌ها، پک پذیرایی آنهاست و در سایر امکانات یکسان هستند.

تور مشهد با اتوبوس؛ همیشه در دسترس

در صورت تکمیل ظرفیت قطارها، می‌توانید تور مشهد با اتوبوس را رزرو کنید که بلیط آن ارزان‌تر از بلیط قطار لحظه آخری تمام می‌شود. تور مشهد ارزان با اتوبوس مزیت‌هایی دارد که قطار ندارد. به عنوان مثال اغلب شهرها ترمینال اتوبوس دارند و دسترسی به تور اتوبوسی مشهد تقریبا از همه جا امکان دارد. همچنین تعداد اتوبوس‌هایی که در طول روز به مشهد می‌روند زیاد است. به همین دلیل حق انتخاب زیادی برای انتخاب ساعت حرکت به مشهد دارید.

تقویم مناسبت‌های تاثیر گذار بر قیمت تور مشهد

در این مناسبت‌ها جمعیت گردشگران مشهد افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث افزایش قیمت تورها در این مناسبت‌ها می‌شود. توجه داشته باشید که مناسبت‌های تعطیل تاثیر بیشتری بر افزایش قیمت تور مشهد می‌گذارند.

مناسبت ماه روز
رحلت امام خمینی (ره) خرداد 14
قیام خونین خرداد 15
شهادت امام محمد باقر (ع) (غیر تعطیل) 25
روز عرفه (غیر تعطیل) 27
عید قربان 28
عید غدیر تیر 5
تاسوعا 25
عاشورا 26
اربعین شهریور 4
رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) 12
شهادت امام رضا (َع) 14
شهادت امام حسن عسکری (ع) 22
ولادت پیامبر اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) 31
ولادت امام حسن عسکری (ع) (غیر تعطیل) مهر 21
وفات حضرت معصومه (س) (غیر تعطیل) 23
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به روایت (غیر تعطیل) آبان 25
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) آذر 15
شب یلدا (غیر تعطیل) 30
ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن (غیر تعطیل) دی 2
ولادت امام علی (ع) و روز پدر 25
شهادت امام موسی کاظم (ع) (غیر تعطیل) بهمن 7
مبعث رسول اکرم (ص) 9
سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران 22
ولادت حضرت قائم (عج) 26
شب قدر اسفند 29
ضربت خوردن حضرت امام‌علی(ع) 30

آشنایی با مراسم‌ جذاب حرم مطهر امام رضا (ع)

 • غبارروبی: این آیین همزمان با اعیاد مذهبی مناسبت‌های خاص برگزار می‌شود. در این مراسم حریم رضوی خلوت می‌شود و ضریح با عطر و گلاب شسته می‌شود. در پایان مراسم نیز به زائران دعوت شده، هدیه‌ای شامل غبار داخل ضریح و نبات متبرک تقدیم می‌شود.
 • تحویل کشیک: هر روز ساعت ۶ صبح و عصر در هنگام تحویل نوبت کشیک، تمام خدمه حرم در یکی از رواق‌های حاتم‌خانی، دارالسعاده یا دارالحکمه حاضر می‌شوند. سپس در دو صف به ترتیب تمام خدام با حالت احترام مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. سپس سرکشیک یا معاون که خدمتش به پایان رسیده، خطبه‌ای را قرائت می‌کند. پس از خطبه، تمام خدمه سجده شکرگزاری به جا می‌آورند.
 • برنامه تاریخی صفه: همه روزه خدام در دارالزهد نیم ساعت قبل طلوع آفتاب و بلافاصله پس از نماز مغرب و عشاء این برنامه را انجام می‌دهند. در این برنامه علاوه بر تلاوت قرآن، مدیحه چهارده معصوم از خواجه نصیر طوسی خوانده می‌شود.
 • تعویض گل: هر روز صبح قبل از ساعت ۸ سر کشیک ۴ دسته گل بالای ضریح را با گل‌های جدید تعویض می‌کند.
 • نقاره نوازی: به جز ایام سوگواری و شهادت ائمه و ماه‌های محرم و صفر، در شبانه روز در دو نوبت و ۲۰ دقیقه قبل از طلوع و غروب آفتاب، طبل و نقاره با آهنگی خاص به صدا در می‌آید. در سحرهای ماه رمضان یک ساعت قبل اذان نواخته می‌شود. همچنین در صورت شفای بیمار در حرم مطهر، نقاره‌ها به صدا در می‌آیند. نقاره زنی در ضلع غربی صحن انقلاب انجام می‌شود.
 • شمیم رضوان: این مراسم همه روزه هم زمان با نماز صبح، در محل رواق غدیر آغاز می‌شود. پس از اجرای برنامه فرهنگی، با توزیع گل‌های بسته بندی شده بالای ضریح مطهر مراسم پایان می‌یابد.
 • تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر: در ایام ولادت پیامبر و ائمه اطهار، پوش سبز رنگ و نفیس ضریح تعویض می‌شود. در ایام سوگواری نیز پوش ضریح را با پوش مشکی عوض می‌کنند. همزمان با تعویض پوش، پرچم گنبد نیز عوض می‌شود.

کاربردی‌ترین سایت‌ها و اپلیکیشن‌های حرم مطهر

 • razavi.aqr.ir: جامع‌ترین منبع برای آشنایی با زندگی امام رضا (ع)، شناخت حرم و شرکت در برنامه‌های مخصوص کودکان
 • razavi.tv: از طریق این آدرس می‌توانید تصاویر زنده حرم امام رضا (ع) را ببینید و برای زیارت مجازی در فضای حرم قرار بگیرید.
 • digital.aqr.ir: از طریق این آدرس می‌توانید به تمام محتوای سخنرانی‌ها، فیلم‌ها، تصاویر، طرح گرافیکی احادیث دسترسی داشته باشید.
 • اپلیکیشن موبایل نسیم رضوان: با این نرم افزار می‌توانید کوپن غذای متبرک مهمانسرای امام رضا (ع) را دریافت کنید.
 • برای اطلاعات جامع‌تر می‌توانید کتاب حرم شناسی امام رضا (ع) نشر آستان قدس را بخوانید.

خدمات نهال گشت برای تور مشهد

با رزرو تور مشهد می‌توانید خدمات زیر را از ما دریافت کنید:

 • رزرو بلیط رفت و برگشت اتوبوس، قطار و هواپیما
 • اقامت در هتل‌های نزدیک حرم با صبحانه و در صورت امکان با ناهار و شام
 • ترانسفر فرودگاهی
 • پشتیبانی
 • گشت طرقبه و شاندیز مشهد (در صورت درخواست مسافر و با احتساب هزینه)

رزرو تلفنی تور مشهد از نهال گشت

از طریق 1830-026 برای رزرو تور مشهد با ما تماس بگیرید.