تور مشهد

لوکس‌ترین تورهای مشهد

پیشنهادات تور لوکس مشهد

بیش از 3 تور متفاوت
تور مشهد از تهران با قطار فدک
تور زمینی مشهد با قطار فدک
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

قطار فدک

شروع قیمت از
3,700,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد از تهران با قطار زندگی
تور های لاکچری مشهد 🌟 با قطار لوکس زندگی در بهترین هتل های مشهد
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

زندگی - 4 تخته

شروع قیمت از
4,100,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور لوکس مشهد با هواپیما
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
5,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور

لیست تورهای لوکس مشهد هوایی

بیش از 6 تور متفاوت
تور هوایی مشهد هتل نسیم
تور مشهد هتل نسیم
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد هتل کیانا
تور مشهد هتل کیانا
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
8,000,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد از تهران هتل قصر طلایی
تور مشهد هتل قصر طلایی
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
9,300,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد هتل مجلل درویشی
تور مشهد هتل درویشی
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
8,900,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور لوکس مشهد با هواپیما
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
5,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد با هواپیمایی کیش ایر
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 شب
حمل و نقل

کیش ایر

شروع قیمت از
8,980,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور

لیست تورهای مشهد از تهران و کرج

بیش از 4 تور متفاوت
تور مشهد از تهران با قطار فدک
تور زمینی مشهد با قطار فدک
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

قطار فدک

شروع قیمت از
3,700,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد از تهران با قطار زندگی
تور های لاکچری مشهد 🌟 با قطار لوکس زندگی در بهترین هتل های مشهد
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل

زندگی - 4 تخته

شروع قیمت از
4,100,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد از کرج با قطار فدک
تور مشهد با قطار از کرج 🚇 زمینی قطار 4 تخته درجه یک
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل

قطار فدک

شروع قیمت از
4,200,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد از کرج با قطار زندگی
تور مشهد با قطار
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل

زندگی - 4 تخته

شروع قیمت از
4,200,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور

لیست تورهای مشهد از سایر شهرها

بیش از 2 تور متفاوت
تور مشهد از قزوین با قطار فدک
تور مشهد با قطار فدک
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل

قطار فدک

شروع قیمت از
3,700,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد از رشت با قطار فدک
تور مشهد با قطار فدک
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل

قطار فدک

شروع قیمت از
4,100,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور

لیست تورهای مشهد هتل 4 ستاره

بیش از 10 تور متفاوت
تور زمینی مشهد ویژه هتل رونا
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
3,600,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل 4 ستاره انتخاب
تور مشهد هتل انتخاب
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
3,700,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل تارا
تور مشهد هتل تارا
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
3,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل رضوان
تور مشهد هتل رضوان
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
4,350,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد زمینی هتل بشری
تور مشهد هتل بشری
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
4,600,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل کیانا
تور مشهد هتل کیانا
تاریخ برگزاری
تابستان 1403
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
4,850,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور هوایی مشهد هتل سارینا
هتل سارینا
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
4,950,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور ترکیبی مشهد هتل 4 ستاره انتخاب
تور مشهد هتل انتخاب
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
5,300,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل نگین پاسارگاد
تور مشهد هتل نگین پاسارگاد
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
5,400,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور ترکیبی مشهد هتل تارا
تور مشهد هتل تارا
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
5,600,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور

لیست تورهای مشهد هتل 5 ستاره

بیش از 10 تور متفاوت
تور مشهد از تهران هتل سی نور زمینی
تور مشهد هتل سی نور
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
4,600,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل هما 1
تور مشهد هتل هما 1
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
5,200,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد از تهران هتل سی نور با قطار 5 ستاره
تور مشهد هتل سی نور
تاریخ برگزاری
مرداد ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
5,300,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل الماس2
تور مشهد هتل الماس 2
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,000,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل مدینه الرضا
تور مشهد هتل مدینه الرضا
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,300,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل مجلل درویشی
تور مشهد هتل درویشی
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,350,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل بین المللی قصر
تور مشهد هتل بین المللی قصر
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,450,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور زمینی مشهد هتل قصر طلایی
تور مشهد هتل قصر طلایی
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,500,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور ترکیبی مشهد هتل سی نور
تور مشهد هتل سی‌نور
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 4 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,800,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
تور مشهد از تهران هتل قصر طلایی با قطار 5 ستاره
تور مشهد هتل قصر طلایی
تاریخ برگزاری
تیر ماه
مدت اقامت
2 تا 3 شب
حمل و نقل
شروع قیمت از
6,850,000تومان
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
شامل حمل‌ونقل، اقامت و خدمات تور
مشاهده تور
جدیدترین پیشنهادها و اخبارتورها را در اینستاگرام مادنبال کنید اینستاگرام نهال گشت

راهنمای رزرو لوکس‌ترین تورهای مشهد نهال گشت

تور لوکس مشهد، شامل تورهای مشهد هوایی و زمینی است که در آن‌ها از خدمات بهترین هتل‌ها و پروازها یا قطارهای مشهد استفاده می‌شود. اگرچه از نظر هزینه، چنین تورهایی بسیار گرانتر از تورهای مشهد ارزان و یا تورهای لحظه آخری مشهد هستند، اما کیفیت خدمات ارائه شده در این تورها، آنقدر رضایت‌بخش و مناسب است تا باعث شود تورهای لوکس مشهد، متقاضیان خاص خود را داشته باشند.

خدمات تورهای لوکس مشهد

لوکس‌ترین قطارهای‌ مشهد کدامند؟

گزاف نیست اگر بگوییم قطارهای لوکس مشهد خدماتی در حد یک هتل 5 ستاره ارائه می‌هند. از پهن کردن فرش قرمز در استقبال از مسافران گرفته تا سرو پیش‌غذا، غذای اصلی و دسر و از همه مهم‌تر ارائه اینترنت Wifi برای بهره‌مندی از اینترنت در طول مسیر؛ همچنین کوپه‌هایی با تخت‌خواب‌های متناسب با ارگونومی بدن، همه و بیش از این همه، بخشی از امکانات ارائه شده در این هتل‌های 5 ستاره متحرک مسیر مشهد می‌باشند. قطارهای فدک و زندگی از جمله لوکس‌ترین قطارهای مشهد می‌باشند.

پروازهای لوکس مشهد را بشناسید

پروازهای شرکت ماهان و ایران‌ایر به مقصد مشهد، به دلیل برخورداری از مجهزترین ناوگان هواپیمایی کشور و استفاده از هواپیماهای متعلق به شرکت ایرباس و شرکت بوئینگ و همچنین ارائه عالی‌ترین خدمات رفاهی به مسافران، در رتبه‌های نخست ارائه بهترین پروازهای تهران مشهد قرار دارند.

با لوکس‌ترین هتل‌های مشهد بیشتر آشنا شوید.

وقتی از هتل‌های تور لوکس مشهد صحبت می‌کنیم، اصولا هتل‌هایی را مدنظر داریم که کمتر از 5 ستاره نداشته باشند. هتل‌های لوکس 5 ستاره، علاوه بر محیط‌های داخلی و خارجی زیبا و مجلل، امکانات و خدمات بسیار لاکچری و خوبی را به مسافران خود ارائه می‌دهند. خدماتی شامل استخر، سونا، مجموعه‌های تفریحی، مجموعه رستوران‌ها، گشت‌های تفریحی شهری، سرویس ترانسفر فرودگاهی و موارد دیگری که از یک هتل لوکس بین‌المللی انتظار می‌رود. از جمله هتل‌های لوکس مشهد می‌توان به هتل درویشی، هتل مدینه الرضا، هتل قصر طلایی، هتل هما 1 و 2، هتل بین‌المللی قصر، هتل الماس 1 و 2، هتل بزرگ پارک حیاط مشهد، هتل پارس، هتل پارسیس را نام برد.

تهیه تور لوکس مشهد با هزینه کمتر

اگرچه منطقی است که در تور لوکس مشهد، همه چیز از جمله قطار یا پرواز و هتل محل اقامت لوکس باشند. اما لوکس بودن همه این موارد، قطعا باعث نجومی شدن هزینه‌های تور می‌شود. شاید برخی بخواهند تا همه جوانب یک سفر لوکس برایشان فراهم باشد اما برخی از متقاضیان تورهای لوکس مشهد هم نمی‌توانند یا نمی‌خواهند برای یک تور لوکس خیلی هزینه کنند. از طرفی سوای بحث امنیت وسیله نقلیه، لوکس بودن قطار یا هواپیما شاید چندان مورد اهمیت نبوده و لوکس بودن هتل به خاطر سکونت چند روزه در هتل اهمیت بیشتری داشته باشد. به همین دلیل توصیه متخصصین تور مشهد نهال گشت، تهیه تورهای لوکس مشهد با یک پرواز معمولی یا یک قطار اقتصادی مثل قطار نورالرضا و یا حتی قطار غزال، به همراه رزرو یک هتل لوکس و بسیار با کیفیت مثل هتل درویشی است. علاوه‌ بر این شما می‌توانید با تماس با هلدینگ نهال‌گشت در تهیه یک تور لوکس مشهد از مشاورین ما کمک بخواهید.