تورهای هوایی مشهد

تورهای هوایی مشهد

33143 026
 • برای خرید تور با قیمت بهتر لطفا 1 هفته زودتر اقدام کنید.
 • امکان تغییر زمان تورهای هوایی مشهد به زمان دلخواه شما وجود دارد.

لیست تورهای هوایی مشهد از تهران

تور مشهد هتل سی‌نور

تور مشهد هتل سی نور | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز+4 روز+5 روز
هتل
5
از1,100,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور هتل رضوان مشهد

تور مشهد هتل رضوان | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز+4 روز+5 روز
هتل
4
از1,150,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور هتل هما 2 مشهد

تور مشهد هتل هما 2 | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز+4 روز+5 روز
هتل
5
ایران ایرتور
هواپیمایی ساها
از1,150,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد هتل جواهر شرق

تور مشهد هتل جواهر شرق | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز+4 روز+5 روز
هتل
3
هواپیمایی تابان
قطار غزال بن‌ریل
از1,200,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد هتل بین المللی قصر

تور مشهد هتل بین المللی قصر | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز+4 روز+5 روز
هتل
5
از1,210,000 تومان
0
اطلاعات تور
هتل رفاه مشهد

تور مشهد هتل رفاه | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز+4 روز+5 روز
هتل
4
از1,310,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد هتل قصر طلایی

تور مشهد هتل قصر طلایی | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز+4 روز+5 روز
هتل
5
از1,400,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد

تور ترکیبی مشهد – 3 روزه

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز
هتل
2+3+4+5
وارش
قطار غزال بن‌ریل
از1,450,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد هتل کیانا

تور مشهد هتل کیانا | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز+4 روز+5 روز
هتل
4
از1,450,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد هتل درویشی – زمینی و هوایی

تور مشهد هتل درویشی | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
تابستان 1400
اقامت
3 روز - 4 روز - 5 روز
هتل
5
ایران ایرتور
هواپیمایی ساها
از1,450,000 تومان
0
اطلاعات تور

لیست تورهای هوایی مشهد از اصفهان

تور مشهد از اصفهان

تور مشهد از اصفهان | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
نیمه دوم مهرماه
اقامت
3 روز - 4 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
از990,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از اصفهان هتل نسیم

تور مشهد از اصفهان – هتل نسیم

تاریخ رفت
پائیز 1400
اقامت
3 روز - 4 روز
هتل
3
از1,180,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از اصفهان هتل کیانا

تور مشهد از اصفهان – هتل کیانا

تاریخ رفت
پائیز 1400
اقامت
3 روز - 4 روز
هتل
4
از1,600,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور هوایی مشهد از اصفهان

تور هوایی مشهد از اصفهان

تاریخ رفت
اول هفته ها
اقامت
3 - 4 روز
هتل
2+3+4+5
از1,750,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد

تور هوایی مشهد از اصفهان – لحظه آخری

تاریخ رفت
05 مهر
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
ایران ایرتور
از2,100,000 تومان
0
اطلاعات تور

لیست تورهای هوایی مشهد از اهواز

تور مشهد از اهواز

تور مشهد از اهواز | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
مهرماه 1400
اقامت
3 روز - 4 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
از1,150,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از اهواز هتل نسیم

تور مشهد از اهواز – هتل نسیم

تاریخ رفت
مهرماه
اقامت
3 روز - 4 روز
هتل
3
ایران ایر
هواپیمایی آتا
هواپیمایی آسمان
ایران ایرتور
هواپیمایی زاگرس
از1,200,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از اهواز هتل کیانا

تور مشهد از اهواز – هتل کیانا

تاریخ رفت
هر روز
اقامت
3 روز - 4 روز
هتل
4
از1,590,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور هوایی مشهد از اهواز

تور لحظه اخری هوایی مشهد از اهواز

تاریخ رفت
05 مهر
اقامت
3 روز - 4 روز
هتل
2+3+4+5
هواپیمایی آتا
از2,300,000 تومان
0
اطلاعات تور

لیست تورهای هوایی مشهد از شیراز

تور مشهد از شیراز

تور مشهد از شیراز | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
روزهای زوج
اقامت
3 روز - 4 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
از990,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از شیراز هتل نسیم

تور مشهد از شیراز – هتل نسیم

تاریخ رفت
مهرماه 1400
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
3
از1,150,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از شیراز هتل کیانا

تور مشهد از شیراز – هتل کیانا

تاریخ رفت
پاییز 1400
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
4
هواپیمایی آتا
از1,600,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد

تور هوایی مشهد از شیراز – لحظه آخری

تاریخ رفت
05 مهر
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
هواپیمایی کاسپین
از1,690,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور هوایی مشهد از شیراز

تور هوایی مشهد از شیراز

تاریخ رفت
هفته سوم مهر ماه
اقامت
3 روز - 4 روز
هتل
2+3+4+5
ایران ایرتور
از2,350,000 تومان
0
اطلاعات تور

لیست تورهای هوایی مشهد از تبریز

تور مشهد

تور هوایی مشهد از تبریز

تاریخ رفت
مهر ماه
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
از2,100,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از تبریز هتل سارینا

تور مشهد از تبریز – هتل سارینا

تاریخ رفت
مهرماه 1400
اقامت
3 روز - 4 روز
هتل
4
هواپیمایی آتا
از1,150,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از تبریز هتل کارن

تور مشهد از تبریز – هتل کارن

تاریخ رفت
مهرماه1400
اقامت
3 روز - 4 روز
هتل
3
ایران ایرتور
از1,100,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور هوایی مشهد از تبریز

تور لحظه آخری هوایی مشهد از تبریز

تاریخ رفت
05 مهر ماه
اقامت
3 روز - 4 روز
هتل
2+3+4+5
ایران ایرتور
از2,100,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از تبریز

تور مشهد از تبریز | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
نیمه دوم مهر ماه
اقامت
3 روز - 4 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
از890,000 تومان
0
اطلاعات تور

لیست تورهای هوایی مشهد از یزد

تور مشهد از یزد هتل نسیم

تور لحظه آخری مشهد از یزد – هتل نسیم

تاریخ رفت
28 شهریور
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
3
از990,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از یزد

تور مشهد از یزد | زمینی و هوایی

تاریخ رفت
نیمه دوم مهرماه
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
از1,250,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد از یزد هتل کیانا

تور مشهد از یزد – هتل کیانا

تاریخ رفت
اول هفته ها
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
4
از1,550,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور مشهد

تور هوایی مشهد از یزد – لحظه آخری

تاریخ رفت
17 مهر
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
هواپیمایی آسمان
از1,990,000 تومان
0
اطلاعات تور
تور هوایی مشهد از یزد

تور هوایی مشهد از یزد

تاریخ رفت
نیمه دوم مهر
اقامت
3 روز - 5 روز
هتل
2+3+4+5
هواپیمایی آسمان
از2,400,000 تومان
0
اطلاعات تور

مهم‌ترین موارد در انتخاب تور هوایی مشهد

1. ماهان، معراج و ایران ایر؛ سه ایرلاین خوب برای تور مشهد هوایی

هر سه این ایرلاین‌ها، پرواز سیستمی مشهد دارند. پروازهای سیستمی قطعا گران‌تر از پروازهای چارتری مشهد هستند؛ با تهیه بلیت پرواز مشهد از این شرکت‌ها خیالتان از بابت کیفیت پرواز و هواپیما راحت خواهد بود و خدمات بهتری در طول سفر هوایی به مشهد دریافت خواهید کرد. معمولا پروازهای سیستمی با هواپیمای ایرباس انجام می‌شود ولی این موضوع مطلق نیست و در پروازهای چارتری مشهد هم ممکن است خدمات و هواپیما مناسب باشد.

1/1. نکاتی در مورد پرواز چارتری مشهد

 • در پرواز های مشهد چارتر کودک بالای 2 سال باید هزینه کامل پرداخت کند.
 • امکان کنسلی و تغییر تاریخ بلیط هواپیما در پروازهای چارتری مشهد وجود ندارد.

1/2. نکاتی در مورد پرواز سیستمی مشهد

 • در پروازهای مشهد سیستمی کودک 2 تا 7 سال نیم بها محاسبه می‌شود.
 • پروازهای سیستمی مشهد قابل کنسل کردن بوده و حتی اگر مسافر از پرواز جا بماند، درصدی از هزینه بلیت عودت داده می‌شود.

2. تاثیر ساعت پرواز در قیمت تور مشهد هوایی

بسیاری از شما ممکن است به ساعت رفت و برگشت توجه نکنید ولی باید بدانید بهترین ساعت پرواز به مشهد 9 تا 12 صبح و برای پرواز برگشت از مشهد بین ساعت 14 تا 18 است چرا که معمولا ساعت 12 باید اتاق خود را تحویل دهید و یک ساعت قبل از پرواز هم در فرودگاه مشهد باشید. این موضوع تاثیر زیادی هم در نرخ تور مشهد دارد که در بخش بررسی قیمت تورهای هوایی مشهد به آن خواهیم پرداخت.

3. در تور مشهد هوایی، بهتر است در هتل مناسبی نیز اقامت داشت

این موضوع شاید خیلی نیاز به توضیح نداشته باشد ولی باید بدانید همیشه ستاره‌های هتل نسبت مستقیمی با قیمت هتل در مشهد ندارد. ممکن است پکیج یک تور مشهد هوایی با پرواز خوب و هتل نه چندان معروف مناسبی بسته شده باشد و از طرف دیگر ممکن است هتلی چند ستاره باشد و خدماتی که شما انتظارش را دارید، به شما ارائه نشود. پس یا از تجربه دیگران استفاده کنید یا از آژانسی تور خود را رزرو کنید که می‌توانید به آن اعتماد داشته باشید.

ما باشگاه مشتریان 45 هزار نفری نهال‌گشت را فقط با همین تجربه و ایجاد حداکثر رضایت در مشتریان به وجود آورده‌ایم و مطمئنیم خرید تور مشهد از نهال‌گشت، شما را به عضویت این خانواده بزرگ در خواهد آورد.

ناگفته‌هایی در مورد اختلاف قیمت تورهای هوایی مشهد

اختلاف قیمت تور هوایی مشهد با تور مشهد زمینی

این موضوع کاملا بستگی به زمان سفر به مشهد دارد، مثلا در زمان شلوغی سفر یا مناسبت‌ها این ختلاف به اوج خود می‌رسد و گاهی اوقات شاهد اختلاف چند صد هزار تومانی تور مشهد در زمان شلوغی مشهد هستیم ولی در حالت عادی در مقایسه دور تور زمینی و هوایی مشهد با خدمات متناسب، تور هوایی مشهد حدود 30 درصد گران‌تر از تور مشهد زمینی است.

پرواز مشهد از چه شهرهایی انجام می‌شود؟

تور هوایی مشهد از اغلب شهرهایی که دارای فرودگاه هستند برگزار می‌شود. البته ممکن است برخی از شهرها به صورت فصلی و در برخی ایام خاص از سال پرواز مشهد را به صورت مستقیم برگزار کنند. در ادامه لیست شهرهایی که ممکن است پرواز مستقیم به مشهد داشته باشند ارائه شده است.

 • تهران
 • رشت
 • یزد
 • کیش
 • اهواز
 • زاهدان
 • شیراز
 • کرمانشاه
 • آبادان
 • مشهد
 • قشم
 • تبریز
 • بندر عباس
 • اصفهان
 • بوشهر
 • گرگان
 • کرمان
 • ساری
 • چابهار
 • اردبیل
 • رامسر
 • بیرجند
 • عسلویه
 • ماهشهر

بهترین زمان برای رزرو تور مشهد هوایی ارزان

اگر چه تور مشهد هوایی نسبت به تور مشهد زمینی کمی گران است اما در برخی اوقات سال می‌توان تور هوایی مشهد را با قیمت کمتری به نسبت دیگر ایام سال تهیه کرد. در ادامه بهترین زمان‌ها برای خرید تور مشهد هوایی ارزان را به شما معرفی خواهیم کرد.

 • مهر ماه و شروع فصل مدارس
 • دی ماه و شروع زمان امتحانات
 • اواخر اسفند ماه به دلیل شلوغی قبل از آغاز سال جدید و اینکه معمولا سفرها در تعطیلات نوروز انجام می‌شود.
 • اواخر فروردین ماه به دلیل شروع به کار مدارس و ادارات بعد از تعطیلات مفصل
 • اواخر اردیبهشت و خرداد ماه شروع امتحانات

نکته: موارد فوق بدون در نظر گرفتن مناسبت‌هاست، مثلا اگر در یکی از زمان‌های فوق شهادت امام رضا قرار بگیرد، مهم نیست که فصل امتحانات است یا تازه تعطیلات نوروز تمام شده؛ با این حساب دیگر شاهد تور مشهد هوایی ارزان نخواهید بود!

پروازهای صبح مشهد گران‌تر هستند؟

پروازهای رفت صبح به مشهد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و برگشت از مشهد در صبح شنبه گران‌تر از زمان‌های دیگر است و البته این به دلیل بهینه‌تر بودن آن است.

این موضوع را فراموش نکنید که پروازهای صبح در تور هوایی مشهد معمولا با تاخیر کمتری مواجه هستند.

همه هتل‌های مشهد را می شناسید؟

شما همه هتل‌های مشهد را نمی‌شناسید، ستاره‌های هتل در مشهد دلیل بر خوب یا بد بودن آن نیست همانطور که گفته شد گاهی انتخاب یک هتل خوب که ستاره زیادی هم ندارد می‌تواند قیمت یک تور زمینی را از یک تور هوایی گران‌تر کند و این در شرایطی ست که ممکن است این از نظر شما کاملا غیر منطقی باشد؛ ولی آنچه ما می‌دانیم این است که شما می‌خواهید یک تور مشهد هوایی را با بهترین شرایط رزرو کنید پس یا از آژانسی که به آن اعتماد دارید خرید کنید یا از تجربه دوستانتان استفاده کنید. در مشهد هتل‌های بسیار خوبی با قیمت‌های مناسب وجود دارد و نهال‌گشت در شناخت هتل‌های مشهد و ارائه بهترین تورها با بهترین نرخ تخصص دارد. حتما با کارشناسان ما تماس بگیرید.

سوالات متداول تور مشهد هوایی نهال‌گشت

1. قیمت تور مشهد هوایی نهال‌گشت چقدر است؟

نهال‌گشت به شما تورهای مشهد هوایی مختلفی را پیشنهاد می‌کند که کیفیت و شرایط مختلفی دارند. در نتیجه شما قادر خواهید بود تا تور مورد نظر خود را با توجه به بودجه و شرایط خود و انتظاری که از تور مشهد هوایی دارید تهیه نمایید.

2. تور مشهد هوایی در چه زمان‌هایی برگزار می‌شود؟

از آنجا که همه روزه چندین پرواز در ساعات مختلف روز از تهران و یا شهرهای بزرگ کشور به سمت مشهد انجام می‌شود، شما قادر خواهید بود که تور خود را برای هر ساعتی که بخواهید تهیه نمایید. البته باید در نظر داشته باشید که قیمت پرواز مشهد در ساعات مختلف روز و در طول هفته متغیر است.

3. تور مشهد هوایی از چه شهرهایی برگزار می‌شود؟

تور مشهد هوایی از شهرهایی همچون تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان و … برگزار می‌شود.

6 پاسخ
 1. Avatar
  safanahal

  سلام
  لطفا قیمت تور مشهد هتل اترک 3 و 4 روز را بفرمایید. آیا منظور از 3 روز 3 تا 24
  ساعت است؟ مثلا از 2 عصر شنبه تا 12 ظهر سه شنبه؟

  1. مشاور سفر نهال‌گشت
   مشاور سفر نهال‌گشت

   سلام
   تاریخ تون رو مشخص کنید لطفا
   منظور از دو شب و سه روز تعداد شب و روزهایی است که در هتل اقامت دارید.

ارسال دیدگاه

جستجو اعلان
خانه فهرست
اعلان ها