تور زمینی

تورهای زمینی

لیست تورهای وان

عنوان تور اقامت تاریخ رفت حمل و نقل قیمت

پیشنهاد ویژه نهال‌گشت

تور آفر وان از تهران

4 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 3,320,000

پیشنهاد ویژه نهال‌گشت

تور زمینی وان از تهران با قطار

4 روز اردیبهشت ماه قطار 5,880,000

تور زمینی وان از سنندج

4 روز اردیبهشت ماه 3,020,000

تور زمینی وان از اصفهان

4 روز اردیبهشت ماه 3,320,000

تور وان هتل تبریز

4 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 3,470,000

تور زمینی وان از شیراز

4 روز اردیبهشت ماه 4,260,000

لیست تورهای کربلا

عنوان تور اقامت تاریخ رفت حمل و نقل قیمت

پیشنهاد ویژه نهال‌گشت

تور زمینی کربلا از تهران

7 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 7,980,000

پیشنهاد ویژه نهال‌گشت

تور ارزان کربلا

7 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 7,990,000

تور زمینی کربلا از ایلام

4 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 5,400,000

تور زمینی کربلا از خوزستان

8 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 6,900,000

تور کربلا از همدان

8 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 7,300,000

تور زمینی کربلا از همدان

8 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 7,500,000

لیست تورهای ارمنستان

عنوان تور اقامت تاریخ رفت حمل و نقل قیمت

پیشنهاد ویژه نهال‌گشت

تور زمینی ارمنستان از تهران

4 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 7,300,000

تور زمینی ایروان از تبریز

4 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 7,200,000

تور 4 شب زمینی ارزان ایروان

5 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 8,500,000

تور زمینی ایروان ارمنستان 5 شب

6 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 9,650,000

تور زمینی ایروان 6 شب

7 روز اردیبهشت ماه اتوبوس 12,900,000

لیست تورهای مشهد

عنوان تور اقامت تاریخ رفت حمل و نقل قیمت

تور ارزان مشهد با قطار 6 تخته

3 روز اردیبهشت ماه قطار 2,300,000

تور زمینی مشهد با قطار 4 تخته

3 روز اردیبهشت ماه قطار 2,800,000

تور مشهد از قم با قطار 4 تخته غدیر

3 روز اردیبهشت ماه قطار 3,000,000

تور مشهد از زنجان با قطار 4 تخته

3 روز اردیبهشت ماه قطار 3,000,000

تور زمینی مشهد هتل ساوین

3 روز اردیبهشت ماه 3,000,000

تور مشهد از تهران با قطار زندگی

3 روز اردیبهشت ماه قطار 3,200,000

لیست تورهای قشم

لیست تورهای زمینی با قطار

عنوان تور اقامت تاریخ رفت حمل و نقل قیمت

تور یزد با قطار 6 تخته

3 روز اردیبهشت ماه 2,400,000

تور زمینی یزد ویژه عید قربان

1 روز از 23 خرداد تا 28 خرداد 2,810,000

تور زمینی شیراز (ارزان)

3 روز از 4 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 3,100,000

تور تبریز هتل گسترش (زمینی و هوایی)

3 روز اردیبهشت ماه آتا 3,200,000

تور یزد با قطار 4 تخته

4 روز اردیبهشت ماه 3,350,000

تور شیراز هتل پارسیان (زمینی و هوایی)

3 روز از 4 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 3,500,000

تور یزد هتل سنتی مظفر (زمینی و هوایی)

3 روز اردیبهشت ماه 3,500,000

تور اصفهان هتل عالی قاپو (زمینی و هوایی)

3 روز از 4 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 3,680,000

از این تور بشنوید

تور مشهد هتل بین المللی قصر (زمینی و هوایی)