تور استانبول

تور استانبول 4 شب و 5 روز – ایران ایر

اقامت

4 شب

تاریخ رفت

خرداد ماه

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

شروع قیمت از 5,560,000 تومان

پکیج و قیمت تور 5 روزه استانبول

هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
عکس‌های هتلهتل Gorur Hotel
Gorur Hotel

سه ستاره

5,560,000تومان7,030,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Reydel
Reydel

سه ستاره

5,560,000تومان7,030,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Milan
Grand Milan

سه ستاره

6,130,000تومان7,670,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Birol
Birol

سه ستاره

6,320,000تومان7,670,000تومان6,320,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Matiat Hotel
Matiat Hotel

چهار ستاره

6,640,000تومان7,920,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fide Istanbul
Fide Istanbul

سه ستاره

6,640,000تومان9,200,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Neva Flats
Neva Flats

سه ستاره

6,640,000تومان9,200,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Bristol
Bristol

سه ستاره

6,640,000تومان9,200,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Monopol Hotel
Monopol Hotel

سه ستاره

6,640,000تومان9,200,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل All Inn
All Inn

چهار ستاره

7,030,000تومان9,970,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Actuel Lİfe Hotel
Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

7,280,000تومان10,480,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Atro
Atro

چهار ستاره

7,280,000تومان10,480,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل New City
New City

چهار ستاره

7,280,000تومان10,480,000تومان6,000,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cuento Hotel
Cuento Hotel

چهار ستاره

7,480,000تومان10,870,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora
Dora

چهار ستاره

7,670,000تومان11,250,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Hilarium Hotel
Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

7,670,000تومان10,480,000تومان6,130,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Bluway Historical Hotel
Bluway Historical Hotel

چهار ستاره

7,670,000تومان11,250,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Marmaray Yenikapi
Marmaray Yenikapi

چهار ستاره

7,730,000تومان11,380,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل White Monarch
White Monarch

چهار ستاره

7,920,000تومان11,760,000تومان6,000,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Tango Hotel İstanbul
The Tango Hotel İstanbul

چهار ستاره

7,920,000تومان11,760,000تومان6,640,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Homelike Hotel
Homelike Hotel

چهار ستاره

7,920,000تومان11,760,000تومان7,920,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل City Center Istanbul Taksim Hotel
City Center Istanbul Taksim Hotel

چهار ستاره

7,930,000تومان11,770,000تومان6,040,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Pera Rose
Pera Rose

چهار ستاره

7,990,000تومان11,890,000تومان6,000,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa
Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

7,990,000تومان11,900,000تومان6,040,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tulip City
Tulip City

چهار ستاره

8,240,000تومان12,400,000تومان6,000,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Icon Hotel
Icon Hotel

چهار ستاره

8,240,000تومان12,400,000تومان6,000,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dedeman Hotel
Dedeman Hotel

پنج ستاره

8,310,000تومان12,530,000تومان6,130,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tulip Pera Hotel
Tulip Pera Hotel

چهار ستاره

8,500,000تومان12,920,000تومان6,000,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Express
Taxim Express

چهار ستاره

8,690,000تومان13,300,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Star Hotel Bosphorus & Spa
Grand Star Hotel Bosphorus & Spa

چهار ستاره

8,760,000تومان13,430,000تومان6,640,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Adelmar Hotel
Adelmar Hotel

چهار ستاره

8,820,000تومان13,560,000تومان8,950,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Inntel
Inntel

چهار ستاره

8,880,000تومان13,680,000تومان6,260,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Halic Hotel
Grand Halic Hotel

چهار ستاره

8,950,000تومان13,810,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Lounge Hotel
Taxim Lounge Hotel

چهار ستاره

9,200,000تومان11,760,000تومان6,640,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Hotel De Pera
Grand Hotel De Pera

پنج ستاره

9,200,000تومان14,320,000تومان7,920,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tango Taksim
Tango Taksim

چهار ستاره

9,200,000تومان14,320,000تومان7,280,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Euro Plaza Hotel
Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

9,200,000تومان13,040,000تومان5,360,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Feronya Taksim
Feronya Taksim

چهار ستاره

9,200,000تومان14,320,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora Pera
Dora Pera

چهار ستاره

9,200,000تومان14,320,000تومان5,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Mercure Bomonti
Mercure Bomonti

پنج ستاره

9,230,000تومان14,370,000تومان6,170,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Palazzo Donizetti Hotel
Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

9,460,000تومان14,840,000تومان6,390,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Seminal Hotel Taksim
Seminal Hotel Taksim

چهار ستاره

9,550,000تومان15,020,000تومان5,580,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cher Taksim
Cher Taksim

پنج ستاره

9,720,000تومان15,350,000تومان6,640,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Surmeli
Surmeli

پنج ستاره

9,840,000تومان15,600,000تومان6,130,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Clarion Hotel Golden Horn
Clarion Hotel Golden Horn

پنج ستاره

9,840,000تومان15,600,000تومان6,000,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Park
Nova Plaza Park

چهار ستاره

9,880,000تومان15,670,000تومان7,990,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Taksim Square
Nova Plaza Taksim Square

چهار ستاره

9,880,000تومان15,670,000تومان7,990,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Cevahir
Grand Cevahir

پنج ستاره

10,160,000تومان14,960,000تومان6,130,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Riva Hotel Taksim
Riva Hotel Taksim

چهار ستاره

10,200,000تومان16,320,000تومان7,340,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taksim Gonen Hotel
Taksim Gonen Hotel

چهار ستاره

10,330,000تومان16,580,000تومان7,210,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Oztanik Hotel
Grand Oztanik Hotel

چهار ستاره

10,590,000تومان17,100,000تومان6,820,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Avantgarde Hotel Taksim
Avantgarde Hotel Taksim

چهار ستاره

10,730,000تومان17,370,000تومان6,820,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Central Palace Hotel Taksim
The Central Palace Hotel Taksim

چهار ستاره

10,870,000تومان17,650,000تومان6,000,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Golden Age Hotel
Golden Age Hotel

چهار ستاره

10,990,000تومان17,890,000تومان7,340,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Lamartin
Lamartin

چهار ستاره

11,120,000تومان18,160,000تومان6,000,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Crystal
Nova Plaza Crystal

چهار ستاره

11,180,000تومان18,280,000تومان11,180,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taksim Square Hotel
Taksim Square Hotel

چهار ستاره

11,250,000تومان18,410,000تومان7,990,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Elite World Prestige
Elite World Prestige

چهار ستاره

11,380,000تومان17,370,000تومان6,690,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Holiday Inn Istanbul Sisli
Holiday Inn Istanbul Sisli

چهار ستاره

11,380,000تومان18,670,000تومان7,990,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Artisan Mgallery
Artisan Mgallery

چهار ستاره

11,900,000تومان19,710,000تومان6,170,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Occidental
Occidental

چهار ستاره

11,900,000تومان18,930,000تومان8,120,000تومان4,280,000تومان
عکس‌های هتلهتل Titanic City Hotel
Titanic City Hotel

چهار ستاره

11,960,000تومان18,540,000تومان6,690,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Peak Taksim
The Peak Taksim

پنج ستاره

12,400,000تومان19,440,000تومان7,920,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Elite World Hotel
Elite World Hotel

پنج ستاره

13,590,000تومان22,310,000تومان6,820,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Point Hotel Taksim
Point Hotel Taksim

پنج ستاره

14,500,000تومان23,610,000تومان7,990,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Barceló Istanbul
Barceló Istanbul

پنج ستاره

14,890,000تومان24,660,000تومان9,490,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fraser Palace
Fraser Palace

پنج ستاره

15,150,000تومان27,520,000تومان8,120,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Hilton Bomonti
Hilton Bomonti

پنج ستاره

16,130,000تومان28,170,000تومان7,340,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Divan Hotel Taksim
Divan Hotel Taksim

پنج ستاره

16,450,000تومان27,520,000تومان7,340,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Conrad Hotel Bosphorus
Conrad Hotel Bosphorus

پنج ستاره

19,060,000تومان34,160,000تومان6,040,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Hilton Hotel Bosphorus
Hilton Hotel Bosphorus

پنج ستاره

19,120,000تومان34,160,000تومان6,040,000تومان4,080,000تومان
عکس‌های هتلهتل Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)
Park Bosphorus (cvk Hotels & Resorts)

پنج ستاره

22,050,000تومان40,020,000تومان7,340,000تومان4,080,000تومان

اطلاعات تور

تاریخ رفت

خرداد ماه

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

4 شب

مدارک لازم

 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • کارت واکسن لاتین-تست PCR منفی 72 ساعت قبل از پرواز

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • گشت شهری همراه با نهار
 • بیمه مسافرتی
 • امکان استفاده از گشت های آپشنال

توضیحات

 • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
 • برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.
 • پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

مشاوره و رزرو این تور

021 91008111

هم‌اکنون پاسخگوی شما هستیم

تور استانبول

تصویر پکیج تور استانبول 4 شب و 5 روز – ایران ایر

تور 6 شب آنتالیا – 13 و 14 خرداد

شروع قیمت از 8,490,000تومان

تور 7 روزه مارماریس – 6 خرداد

شروع قیمت از 12,000,000تومان

تور 7 روزه بدروم – آتا

شروع قیمت از 10,580,000تومان

سایر تورهای پیشنهادی

از این تور بشنوید

تور مشهد هتل بین المللی قصر (زمینی و هوایی)