تور استانبول

تور استانبول 5 روزه – آبان ماه

اقامت

4 شب

تاریخ رفت

آبان ماه

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

شروع قیمت از 7,630,000 تومان

پکیج و قیمت تور 5 روزه استانبول

هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
عکس‌های هتلهتل Reydel
هتل Reydel

سه ستاره

7,630,000تومان9,640,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Gorur Hotel
هتل Gorur Hotel

سه ستاره

7,630,000تومان9,640,000تومان7,260,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Milan
هتل Grand Milan

سه ستاره

7,760,000تومان9,510,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Birol
هتل Birol

سه ستاره

8,170,000تومان9,370,000تومان8,470,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fide Istanbul
هتل Fide Istanbul

سه ستاره

8,170,000تومان10,710,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Kaya Madrid Hotel
هتل Kaya Madrid Hotel

سه ستاره

8,300,000تومان10,980,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Monopol Hotel
هتل Monopol Hotel

سه ستاره

8,430,000تومان11,250,000تومان7,530,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Bristol
هتل Bristol

سه ستاره

8,430,000تومان11,250,000تومان7,530,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Silviya
هتل Silviya

سه ستاره

8,570,000تومان10,310,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Prens Hotel
هتل Prens Hotel

سه ستاره

8,700,000تومان11,650,000تومان7,260,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل All Inn
هتل All Inn

سه ستاره

8,700,000تومان11,650,000تومان7,260,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Montagna Hera Hotel
هتل Montagna Hera Hotel

سه ستاره

9,100,000تومان11,250,000تومان8,060,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cumbali Plaza
هتل Cumbali Plaza

چهار ستاره

9,100,000تومان12,590,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Oriella
هتل Oriella

سه ستاره

9,100,000تومان12,590,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Maroon Tom Tom
هتل Maroon Tom Tom

چهار ستاره

9,240,000تومان12,860,000تومان7,800,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل White Monarch
هتل White Monarch

چهار ستاره

9,240,000تومان12,990,000تومان7,260,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Atro
هتل Atro

چهار ستاره

9,370,000تومان13,120,000تومان7,260,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Actuel Lİfe Hotel
هتل Actuel Lİfe Hotel

چهار ستاره

9,370,000تومان13,120,000تومان7,260,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل New City
هتل New City

چهار ستاره

9,510,000تومان13,390,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Cuento Hotel
هتل Cuento Hotel

چهار ستاره

9,510,000تومان13,390,000تومان8,060,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Hilarium Hotel
هتل Grand Hilarium Hotel

چهار ستاره

9,640,000تومان12,990,000تومان7,930,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Maroon Hotel Pera
هتل Maroon Hotel Pera

چهار ستاره

9,770,000تومان13,930,000تومان7,930,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora
هتل Dora

چهار ستاره

9,770,000تومان13,930,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل City Center Istanbul Taksim Hotel
هتل City Center Istanbul Taksim Hotel

چهار ستاره

9,820,000تومان14,020,000تومان7,230,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Pera Rose
هتل Pera Rose

چهار ستاره

10,040,000تومان14,600,000تومان7,930,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل The Tango Hotel İstanbul
هتل The Tango Hotel İstanbul

سه ستاره

10,180,000تومان14,730,000تومان8,060,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tulip City
هتل Tulip City

چهار ستاره

10,310,000تومان15,130,000تومان7,930,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Euro Plaza Hotel
هتل Euro Plaza Hotel

چهار ستاره

10,440,000تومان15,270,000تومان7,930,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Four Sides Sisli
هتل Four Sides Sisli

چهار ستاره

10,580,000تومان15,540,000تومان8,600,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Express
هتل Taxim Express

چهار ستاره

10,580,000تومان15,670,000تومان8,060,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Inntel
هتل Inntel

چهار ستاره

10,850,000تومان16,070,000تومان8,600,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand Halic Hotel
هتل Grand Halic Hotel

چهار ستاره

10,850,000تومان16,070,000تومان7,390,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa
هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

10,870,000تومان16,120,000تومان8,020,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa
هتل Four Sides Taksim Lion Hotel&spa

چهار ستاره

10,870,000تومان16,120,000تومان8,020,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Grand De Pera
هتل Grand De Pera

پنج ستاره

10,980,000تومان16,340,000تومان9,940,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Four Sides Beyoglu
هتل Four Sides Beyoglu

چهار ستاره

10,980,000تومان16,340,000تومان8,600,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Feronya Taksim
هتل Feronya Taksim

چهار ستاره

10,980,000تومان16,340,000تومان7,930,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Icon Hotel
هتل Icon Hotel

چهار ستاره

10,980,000تومان16,340,000تومان7,930,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Four Sides Beyoglu
هتل Four Sides Beyoglu

چهار ستاره

10,980,000تومان16,340,000تومان8,600,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Square
هتل Nova Plaza Square

چهار ستاره

11,130,000تومان16,510,000تومان9,330,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Park
هتل Nova Plaza Park

چهار ستاره

11,130,000تومان16,510,000تومان9,330,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Adelmar Hotel
هتل Adelmar Hotel

چهار ستاره

11,250,000تومان17,010,000تومان11,280,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Nova Plaza Boutique
هتل Nova Plaza Boutique

چهار ستاره

11,260,000تومان17,030,000تومان9,330,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dora Pera
هتل Dora Pera

چهار ستاره

11,380,000تومان17,140,000تومان9,270,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Tango Taksim
هتل Tango Taksim

چهار ستاره

11,520,000تومان17,410,000تومان8,870,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Palazzo Donizetti Hotel
هتل Palazzo Donizetti Hotel

پنج ستاره

11,520,000تومان17,410,000تومان8,730,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Zurich Hotel
هتل Zurich Hotel

چهار ستاره

11,520,000تومان17,430,000تومان8,540,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Premist Hotels Taksim
هتل Premist Hotels Taksim

چهار ستاره

11,650,000تومان17,680,000تومان8,600,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Golden Park Hotel
هتل Golden Park Hotel

چهار ستاره

11,650,000تومان17,690,000تومان9,330,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Dedeman Hotel
هتل Dedeman Hotel

پنج ستاره

11,650,000تومان17,680,000تومان7,260,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Taxim Lounge Hotel
هتل Taxim Lounge Hotel

چهار ستاره

11,780,000تومان15,130,000تومان8,600,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Hotel The Public - Special Category
هتل Hotel The Public - Special Category

چهار ستاره

11,790,000تومان17,950,000تومان7,890,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Crowne Plaza Harbiye
هتل Crowne Plaza Harbiye

پنج ستاره

11,790,000تومان18,080,000تومان8,540,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Avantgarde Hotel Levent
هتل Avantgarde Hotel Levent

چهار ستاره

12,310,000تومان19,000,000تومان9,200,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Avantgarde Hotel Sisli
هتل Avantgarde Hotel Sisli

چهار ستاره

12,310,000تومان19,000,000تومان9,200,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Clarion Hotel Golden Horn
هتل Clarion Hotel Golden Horn

پنج ستاره

12,720,000تومان19,820,000تومان9,270,000تومان5,920,000تومان
عکس‌های هتلهتل Fraser Palace
هتل Fraser Palace

پنج ستاره

19,130,000تومان32,650,000تومان12,480,000تومان5,920,000تومان

اطلاعات تور

تاریخ رفت

آبان ماه

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

4 شب

مدارک لازم

 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • کارت واکسن لاتین
 • تست PCR منفی 72 ساعت قبل از پرواز

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • صبحانه
 • گشت شهری همراه با نهار
 • امکان استفاده از گشت آپشنال
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

 • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
 • برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.
 • پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

مشاوره و رزرو این تور

021 91008111

هم‌اکنون پاسخگوی شما هستیم

تور استانبول

تور ترکیبی ترابزون + باتومی

شروع قیمت از 7,490,000تومان

تور وان از هشتگرد با قطار تبریز

شروع قیمت از 2,430,000تومان

تور وان از کرج با قطار تبریز

شروع قیمت از 2,440,000تومان

سایر تورهای پیشنهادی

از این تور بشنوید

تور مشهد هتل بین المللی قصر (زمینی و هوایی)